e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η Δημοτική παράταξη "Γαλάτσι από κοινού" με ανακοίνωσή της, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισε την αγορά των οικοπέδων για την δημιουργία Κεντρικής Πλατείας.,εκφράζοντας συγχρόνως και κάποιες επιφυλάξεις για την δύσκολη οικονομική συγκυρία.

.

Δελτίο Τύπου

Προχωρώντας προς την απόκτηση ελεύθερου χώρου για κεντρική πλατεία στην πόλη μας: Με ποιες προϋποθέσεις

Η απόκτηση δημόσιου κοινόχρηστου χώρου για τη δημιουργία κεντρικής πλατείας υπήρξε πόθος και όνειρο των Γαλατσιωτών εδώ και δεκαετίες. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22/6/2020 να προχωρήσει στην αγορά 3 ακινήτων, με κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος σε ένα από αυτά, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Γαλατσίου, Αγίας Γλυκερίας, Ιπποκράτους και Λυσίου, υπηρετεί αυτό ακριβώς το όνειρο ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίησή του. Γι’ αυτό ακριβώς και υπερψηφίσαμε την πρόταση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη δυο βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας που εμπεριέχονται στην απόφαση:

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μετά την εξαγορά και τις απαλλοτριώσεις και έως ότου γίνει εφικτή η διαμόρφωση της πλατείας, που επιθυμούμε το συντομότερο δυνατόν, ο ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και αναψυχής που θα προκύψει, θα αποτελεί τελεσίδικα περιουσία του Δήμου βελτιώνοντας έτι περαιτέρω το ασφυκτικό πολεοδομικό πλαίσιο της πόλης μας, που δημιούργησαν οι αμαρτίες του παρελθόντος.

Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η σημερινή δυσμενής συγκυρία της επιδεινούμενης ύφεσης, όχι μόνον σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι η πλέον κατάλληλη για εξάντληση των αποθεματικών του Δήμου και επιβάρυνσή του με επιπλέον δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν «στο κακό σενάριο» να θέσουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα μελλοντικής ανταπόκρισης του Δήμου στις πάγιες υποχρεώσεις του, στην ολοκλήρωση του τεχνικού του προγράμματος, σε άλλες, σήμερα ανεκπλήρωτες, σοβαρές ελλείψεις (π.χ. σχολική στέγη), καθώς και σε μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. ενίσχυση / προστασία ευάλωτων συμπολιτών μας).

Για τους λόγους αυτούς η εξουσιοδότηση, από πλευράς της παράταξής μας, προς το δήμαρχο Γιώργο Μαρκόπουλο, να διερευνήσει την δυνατότητα σύναψης δανείου για την παραπάνω αγορά, εμπεριέχει επίσης και τις ακόλουθες απολύτως αναγκαίες προϋποθέσεις, τις οποίες δηλώσαμε στην προφορική μας παρέμβαση και καταθέσαμε και γραπτώς στο δημοτικό συμβούλιο:

1. Να διερευνηθούν εξαντλητικά όλες οι άλλες πιθανές πηγές εξεύρεσης πόρων για χρηματοδότηση της αγοράς, όπως χρηματοδότηση από την Κεντρική Κυβέρνηση, την Περιφέρεια Αττικής, από τα υπάρχοντα ΕΣΠΑ και ότι άλλο συναφές. Ο Δήμος να απευθυνθεί με αίτημά του στους αρμόδιους φορείς και να κοινοποιηθούν οι απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 2. Να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες σύναψης δανείου με όλες τις μεγάλες Τράπεζες, καθώς και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

3. Ιδιαίτερα να διερευνηθεί η περίπτωση μεγαλύτερου της δεκαετίας χρόνου αποπληρωμής του δανείου έτσι ώστε, σε συνδυασμό βέβαια και με το επιτόκιο, να είναι μικρότερο το ποσό της ετήσιας επιβάρυνσης του Δήμου, προκειμένου να μην τεθεί μεσομακροπρόθεσμα σε επισφάλεια η οικονομική ευρωστία του Δήμου. 

4. Να κατατεθούν γραπτές προσφορές και να ενημερωθούν γι’ αυτές όπως και για άλλα τυχόν ζητήματα της διαδικασίας εκ των προτέρων (πριν δηλαδή τη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής επί του θέματος αυτού) οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πέραν των παραπάνω, να ζητήσει ο Δήμος από την Αττικό Μετρό γραπτή δέσμευση ότι θα τηρήσει την υφιστάμενη, κατά τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου, συμφωνία περί ανάληψης εκ μέρους της εταιρείας του συνολικού κόστους διαμόρφωσης της πλατείας, ως ανταποδοτικό όφελος στην παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου του χώρου για την εγκατάσταση του σταθμού του μετρό.

.

Γαλάτσι, 23/6/2020

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Αγγέλικα Σαπουνά

Νίκος Χωριανόπουλος