e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Με  αφορμή την ενδιαφέρουσα πρόταση   του γνωστού στην πόλη οικολόγου Δημήτρη Μπουλούτη για:  <<Δημιουργία τοπικού περιβαλλοντικού συλλόγου >> σκέφθηκα να συμβάλλω με τις παρακάτω σκέψεις:

Α.Σκεπτικό: Μετά από χρόνιες αναδασώσεις, έχει σχεδόν αποκατασταθεί το δασικό περιβάλλον των Τουρκοβουνίων. Απομένει, όμως, η φροντίδα και η προστασία του από πυρκαϊές ( κυρίως )που σημειώνονται κάθε χρόνο, ευτυχώς μικρής κλίμακας. Πέραν  ζητημάτων που χρονίζουν,  ιδιοκτησίας, οικιστών ,διακριτές ,κάθε χρόνο, είναι οι καθυστερήσεις στην αποψίλωση ,στην αποκατάσταση των δασικών δρόμων, και γενικά στην έγκαιρη οργάνωση της αντιπυρικής προστασίας του δάσους με τον συντονισμό του ΣΠΑΤ ( Δήμων -πολιτική προστασία ) και με σημαίνοντα τον ρόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας .                                                                                         Εμφανές είναι ότι  πολλά θα μπορούσε να συνεισφέρει ένας ενιαίος αναγνωρισμένος ,κατά τους κανόνες της Π.Υ. ,περιβαλλοντικός σύλλογος προστασίας της δασικής – αναδασωτέας περιοχής που με τον λόγο του, τις παρεμβάσεις του και την δεοντολογική συμμετοχή του, θα μπορούσε να  συμβάλλει στην πρόληψη των πυρκαϊών κι αν απαιτηθεί στην κατάσβεσή τους.   

Β. Στην πόλη- περιοχή σημειώνεται η ενεργή παρουσία εθελοντών οικολόγων που λειτουργούν   είτε συλλογικά ,είτε ατομικά, χωρίς ενιαίο τρόπο έκφρασης και παρέμβασης  ,με αποτέλεσμα να μην έχουν  αποτελεσματικότητα αντίστοιχη της προσφοράς τους. . Χρήσιμη, συνεπώς, κρίνεται η σύμπτωσή τους σε κοινό φορέα ,όπως προτείνει ο Δ. Μπουλούτης ,στο άρθρο του οποίου δεν διέκρινα  αναγνώριση της προσφοράς κάποιων ή παραγνώριση της ύπαρξης ή της προσφοράς άλλων.                                 Το ότι ενεργεί μέσα από την ΔΡΑΣΗ ( Δ.Σ. ), δείχνει απλά το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον και όχι μόνον. Άλλωστε, η οικολογία έχει και κοινωνική διάσταση.

Γ.  Ίδρυση - σκοπός: Ο  φορέας, μπορεί να απαρτίζεται   από κατοίκους των Δήμων Γαλατσίου και γιατί όχι της  Ν. Ιωνίας ,Φιλοθέης -Ψυχικού  και του Δ. Αθηναίων  ( Έ  και ΣΤ Δημοτική Κοινότητα ) .  Σκοπός: η  προστασία  του Δημόσιου δασικού – αναδασωτέου χαρακτήρα του Μητροπολιτικού  Πάρκου Τουρκοβουνίων  από πυρκαγιές,  καταπατήσεις, δουλείες….

Δ. Ο φορέας θα απαρτίζεται από πολίτες των ανωτέρω  περιοχών που συμμερίζονται τους παραπάνω σκοπούς και προσφέρονται να συγκροτήσουν,  αρχικά, εθελοντική  ομάδα  η οποία  θα συνεργάζεται στενά  με τον ΣΠΑΤ, τους Δήμους και την Π.Υ.  στην βάση ενός προγράμματος  και ενεργειών που έγκαιρα θα έχουν  συμφωνηθεί με αποφάσεις τους.    

Ε. Με δεδομένο  ότι ο <<>> πολύτιμος πνεύμονας πρασίνου Αττικής >> δηλαδή ,ο   υπερτοπικός πόλος δασικής αναψυχής Τουρκοβουνίων – Αττικού Άλσους  _Ευελπίδων- Πεδίο Άρεως, ξεκινάει από την δασική περιοχή της Ν.Ιωνίας και του ΠΑΛΑΙ ,  στους  σκοπούς του φορέα, πέραν των παραπάνω ,  σκόπιμο κρίνεται να οριστεί  και η διεκδίκηση και οριστική παραχώρηση στον Δήμο ή στους Δήμους ,του ΠΑΛΑΙ , στην  αξιοποίηση του οποίου εντάσσεται  ο ριζικός αναπροσανατολισμός της πόλης  προς το ΠΑΛΑΙ , τους αδόμητους  χώρους πέριξ αυτού , του αθλητικού κέντρου, του άλσους Β.. Παπαδιονυσίου - Βέϊκου και της λοφοσειράς των Τουρκοβουνίων, όπως  έχει αναλυτικά προταθεί.

 ΣΤ.  Η ΔΡΑΣΗ διαθέτει οικολογική ομάδα, όμως ,δεν είναι αμιγώς περιβαλλοντικός Σύλλογος που έχουν ανάγκη τα Τουρκοβούνια.  Παραμένουν στην φροντίδα της τα <<υιοθετημένα>>  και οι ποικίλες δραστηριότητες( κοινωνικές,πολιτιστικές…) που αναπτύσσει στο χώρο. Τούτο δεν είναι ανταγωνιστικό. Αντίθετα, ο πυρήνας αυτός, μαζί με τους διάσπαρτους οικολογικούς πυρήνες της περιοχής, αν συμπέσουν,  χωρίς εγωπάθειες  και συμπάθειες ( συλλογικές,παραταξιακές….), πολυ σύντομα θα δουν να δικαιώνεται, στην πράξη , η ενασχόλησή τους με το δάσος.

Προσβλέπω ότι οι διάσπαρτες πολύτιμες  οικολογικές δυνάμεις της πόλης – περιοχής θα προσέλθουν  σε ιδρυτική συνάντηση, χωρίς εγωϊσμούς  και ανόητους ανταγωνισμούς ασύμβατους με την οικολογία και τον εθελοντισμό. 

Οι απόψεις – σκέψεις που καταθέτω ,μαζί με άλλες  που θα κατατεθούν ,θα συζητηθούν, προφανώς ,σε συνάντηση ,όπου και θα αποφασιστούν τα περαιτέρω.  

 20/7/20                                                                       

Ίκαρος Πετρόπουλος  

 

 

Διαβάστε περισσότερα του ιδίου

 

     Γιατί δεν κατέβηκες στις Δημοτικές εκλογές;

     Αντίο....Βασίλη Αποστολίδη