e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

To Δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου υπερψήφισε κατά πλειοψηφία την σύμβαση μεταξύ Δήμου Γαλατσίου και Εταιρείας  Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ),με την οποία το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου(ΠΑΛΑΙ) παραχωρείται στον Δήμο για 5 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για 5 επιπλέον χρόνια.

Στη σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε εκφράστηκαν έντονοι προβληματισμοί και πολλές αντιδράσεις ,αφού κάποια σημεία της σύμβασης αφήνουν πολλά ερωτηματικά

1.Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών, ακόμα και όταν αυτές προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα...σαν τον τελευταίο ανεμοστρόβιλο

 Συμφωνείται ρητά ότι η Εκμισθώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη ούτε θα έχει καμία υποχρέωση έναντι του Μισθωτή ή τρίτων για συντήρηση του Μισθίου, αντικατάσταση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, επισκευές ή βελτιώσεις, αναγκαίες ή επωφελείς ή επιβαλλόμενες από γεγονότα ανωτέρας βίας, τυχηρά ή από τη συνήθη χρήση και τη συμφωνούμενη δια της παρούσας χρήση και λειτουργία, ή για φθορές ή βλάβες στο Μίσθιο ή τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και εάν προκληθούν, ιδίως εξ αιτίας ή εξ αφορμής εργασιών που θα πραγματοποιήσει ή πραγματοποίησε από την έναρξη της σύμβασης μέχρι την υπογραφή της ο Μισθωτής στο Μίσθιο, για τα οποία αποκλειστική ευθύνη θα υπέχει ο Μισθωτής.

2.Η ΕΤΑΔ θα έχει την δυνατότητα να αλλάξει ,χωρίς την συγκατάθεση του Δήμου, τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.Πως γίνεται να σου παραχωρούν  κάτι και να μην έχεις άποψη, για την λειτουργία του.Το λογικό θα ήταν να μπορεί ο Δήμος να αλλάξει χρήση ..μετά από συμφωνία με την ΕΤΑΔ.

- Ρητά συμφωνείται ότι ο Μισθωτής δεν θα προβάλει οποιοδήποτε κώλυμα, αντιθέτως θα συνδράμει την Εκμισθώτρια στην όποια ενέργεια τυχόν επιχειρηθεί από την εταιρεία για τροποποίηση του πλαισίου των επιτρεπομένων χρήσεων της Ολυμπιακής εγκατάστασης.

4.Υπήρχαν απορίες για τον όρο που αναφέρει ,ότι ο χώρος πάνω από την στέγη ,παραμένει στην ΕΤΑΔ.Όπως ειπώθηκε ,αφορά τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν πάνω στην στέγη.Ο Δήμαρχος είπε ,ότι θα προσφύγει στην Ανεξάρτητη Αρχή, ζητώντας να μάθει αν υπάρχουν οι σχετικές άδειες, και στην περίπτωση που είναι παράνομες θα ..τις κατεβάσει.

 - Ο Μισθωτής δηλώνει και αποδέχεται ότι ουδέν δικαίωμα καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήσης ή και εκμετάλλευσης διατηρεί επί του  ειδικά χωροθετημένου τμήματος του υπερκείμενου του κελύφους του Μισθίου χώρου, το δικαίωμα δε χρήσης και εκμετάλλευσης εξακολουθεί να ανήκει στην Εκμισθώτρια.

3.Τα 5 χρόνια της παραχώρησης, σύμφωνα με την σύμβαση, μπορεί να γίνουν 10 ,αλλά και 2, 3 ή 4, αφού η ΕΤΑΔ μπορεί να πετάξει έξω από το ΠΑΛΑΙ τον Δήμο,σε περίπτωση που βρεθεί επενδυτής για την αξιοποίησή του....Επιβεβαιώνονται έτσι οι φόβοι,ότι σημαντικός σταθμός για την τύχη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων...είναι πότε θα αρχίσουν να στήνονται οι σταθμοί του Μετρό

 - Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται και συμφωνείται για πέντε (5) έτη, αρχόμενη από την υπογραφή της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης για πέντε (5) επιπλέον έτη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την Εκμισθώτρια σε περίπτωση λήψης απόφασης της Εκμισθώτριας για την αξιοποίηση της εγκατάστασης  Συγκεκριμένα, τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που η ΕΤΑΔ κληθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος να ζητήσει από το Δήμο Γαλατσίου την απόδοση των εγκαταστάσεων, τότε εκείνος υποχρεούται να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα ( 30) ημερών. 

 

Συνήθως οι συμφωνίες τέτοιου τύπου δεν είναι win win.Κρατούν όμως κάποια προσχήματα ,που δίνουν την δυνατότητα και στο αδύναμο μέρος(ο Δήμος στη περίπτωσή μας) ,να  υπογράψει χωρίς να φανεί ,ότι δέχεται όλες τις απαιτήσεις του άλλου.Δυστυχώς η  σύμβαση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο,δεν δίνει ούτε αυτή την δυνατότητα.

Όπως εύκολα,μπορεί να διαπιστώσει κάποιος διαβάζοντάς την, είναι μια ετεροβαρής συμφωνία,που στην πραγματικότητα παραχωρεί  στον Δήμο μόνο την συντήρηση και λειτουργία  των εγκαταστάσεων,με κόστος που μπορεί να φανεί δυσβάστακτο.  Και αυτό, ώστε το Ολυμπιακό Γυμναστήριο  να είναι ελκυστικό  για τον υποψήφιο επενδυτή, την στιγμή που η ΕΤΑΔ αποφασίσει να το βάλει προς πώληση.
Όπως  μπορεί να υποθέσει κάποιος, η στιγμή εκείνη ίσως   έλθει μετά 3-4 χρόνια ,όταν τα έργα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό πάρουν σάρκα και οστά.
Φανταστείτε μόνο ,σε τι κατάσταση θα ήταν σήμερα το ΠΑΛΑΙ,αν ο Δήμος το 2015,με αφορμή τη φιλοξενία των προσφύγων, δεν είχε μπεί μέσα. Απλά μετά 14 χρόνια εγκατάλειψης,θα ήταν το κουφάρι ενός ακόμα Ολυμπιακού  έργου  και εντελως απαξιωμένο.

Είναι ο Δήμος Γαλατσίου ,αυτός που το ξαναζωντάνεψε,το ξαναλειτούργησε και το έφερε πάλι στην...αγορά των επενδυτών.Αυτοί ακριβώς οι φόβοι εκφράστηκαν και χθες. Μήπως η ΕΤΑΔ,χωρίς κανένα κόστος ,παραχωρεί στον Δήμο,την συντήρηση και διαφήμισή του, ώστε την κατάλληλη στιγμή να το αξιοποιήσει για λόγους Δημοσίου συμφέροντος? Και όπως έχουμε δει έως τώρα,όταν οι κυβερνήσεις μιλούν για δημόσιο συμφέρον, εννοούν οικονομικό συμφέρον(ιδιωτικοποίηση).

Ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος αναφερόμενος στον συγκεκριμένο όρο της σύμβασης,είπε ότι αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο,ο Δήμος θα μπορεί να αντιπαρατεθεί με την ΕΤΑΔ, αφού  Δημόσιο Συμφέρον, είναι και η Εφορία ή το ΙΚΑ και άλλες υπηρεσίες του Δήμου που θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στον χώρο του ΠΑΛΑΙ.
Τόνισε επίσης, ότι και η προηγούμενη σύμβαση περιείχε ακριβώς τον ίδιο όρο(δημόσιο συμφέρον...αξιοποίηση), αλλά ο Δήμος παρέμεινε μέσα για 5 χρόνια.

Υπερασπιζόμενος την σύμβαση,είπε ότι ο Δήμος δεν θα επιβαρύνεται οικονομικά από την λειτουργία του ΠΑΛΑΙ,αφού τα έσοδα θα υπερσκελίζουν κατά πολύ τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας και τα κέρδη θα επενδύονται πάλι στις εγκαστάσεις.Πολύ σωστά αυτό,αρκεί να μην επενδύουμε σε κάτι..που κάποια στιγμή θα το εκμεταλλευτούν οικονομικά άλλοι.

Για την σύμβαση είπε ..."Δεν ήταν αυτό που ονειρευόμουν,είναι όμως πολύ καλύτερη από την προηγούμενη,γιατί τώρα μας παραχωρούν το σύνολο της εγκατάστασης ", ενώ τόνισε,ότι οι διαπραγματεύσεις και οι διεκδικήσεις θα συνεχιστούν και μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη  σύμβαση  πού έληξε  στις 7 Ιανουαρίου 2020 ,έδινε προς χρήση  την κύρια-μεγάλη αίθουσα, τους υπαίθριους χρόνους,καθώς ,κατά διαστήματα, και τον έναν εκ των δύο προπονητικών χώρων.Ο Δήμος είχε την δυνατότητα  υπομίσθωσης των χώρων αυτών, αποδίδοντας όμως  στην ΕΤΑΔ το 40%(με την νέα γίνεται 30%) των εσόδων.Επίσης ,η ΕΤΑΔ είχε το δικαίωμα να ενοικιάζει την κεντρική αίθουσα,απευθείας σε τρίτους,χωρίς να αποδίδει το 60% στον Δήμο.(Περίπτωση του Christmas Theater).

 

Επίσης στενά συνδεδεμένο με το ΠΑΛΑΙ,ήταν και το θέμα  αποδοχής μετεστέγασης της Εφορίας  σε ένα χώρο  χώρο 2.000 τ.μ  στις κτιριακές εγκαταστάσεις αυτού.
Όπως είπε ο Δήμαρχος  Γιώργος Μαρκόπουλος, η Εφορία δεν θα πληρώνει ενοίκιο τα τρία(3) πρώτα χρόνια,ενώ δεν έγινε αναφορά στο αν η ΙΓ' ΔΟΥ θα συμμετέχει στα λειτουργικά έξοδα τουχλωρου που θα την φολοξενεί ί(ΔΕΗ, ΕΥΔΠΑΠ...κ.λ.π).

 

ΥΓ.Υπέρ της σύμβασης για το ΠΑΛΑΙ, ψήφισε η Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου και κατά το σύνολο της αντιπολίτευσης(η Έλενα Ζέρβα παρούσα).Την πρόταση για μετεστέγαση της Εφορίας υπερψήφισε η παράταξη του Δημάρχου κι εκείνη του Κώστα Ζώμπου.Λευκό η παράταξη "Γαλάτσι από κοινού",ενώ οι παρατάξεις "Λαϊκή Συσπείρωση (Γρ. Χαραλαμπίδης) και Γαλάτσι από κοινού(Σ.Παναγιώτου) την καταψήφισαν ,αφού όπως δήλωσαν, συνδέεται άμεσα με την σύμβαση του ΠΑΛΑΙ,την οποίαν είχαν καταψηφίσει.