e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Με αφορμή την σύμβαση(την οποία αποκαλούν αποικιοκρατικού τύπου) μεταξύ Δήμου Γαλατσίου και ΕΤΑΔ  για την παραχώρηση του ΠΑΛΑΙ , βουλευτές του Σύριζα κατέθεσαν την Παρασκευή 27/11/2020 ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Κατάθεση ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την σύμβαση παραχώρησης του ΠΑΛΑΙ από την ΕΤΑΔ στον δήμο Γαλατσίου

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των βουλευτών Βόρειου Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, της δημοτικής παράταξης «Γαλάτσι από Κοινού», της Οργάνωσης Μελών Γαλατσίου και της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας, οι βουλευτής Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Κατρούγκαλος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Παναγιώτης Σκουρλέτης και Ευκλείδης Τσακαλώτος κατέθεσαν την Παρασκευή 27/11/2020 ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα :

«Αποικιοκρατικού τύπου και στα όρια της νομιμότητας η σύμβαση «παραχώρησης» του Ολυμπιακού Ακινήτου «ΠΑΛΑΙ» από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Γαλατσίου»

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

Δέκα έξι χρόνια μετά τους  Ολυμπιακούς Αγώνες παραμένει ανοικτό το ζήτημα της αξιοποίησης και της απόδοσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (νυν ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου - ΕΤΑΔ) στην κοινωνία. Κάτοικοι και Φορείς του Γαλατσίου διεκδικούν  όλα τα προηγούμενα χρόνια να αποδοθεί για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας το Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ». Στην προσπάθεια αυτή συντάχθηκαν και οι όμοροι Δήμοι, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς της περιοχής και πλήθος ενεργών πολιτών αξιώνοντας την απόδοση του χώρου στους κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής ώστε να καταστεί αποκλειστικά δημόσιος χώρος Πολιτισμού και Αθλητισμού με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για όλους.

Το 2015, ο Δήμος Γαλατσίου με δικές του δομές και πόρους αλλά και με τους εργαζόμενους και μαζί με πλήθος εθελοντών υποδέχτηκαν  μεγάλο τμήμα από το πρώτο κύμα προσφύγων στη χώρα.

Με την από 29/6/2016 Σύμβαση παραχωρήθηκε για 6 μήνες στο Δήμο Γαλατσίου σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων του Παλαί «προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για πολιτιστικούς, αθλητικούς και εν γένει κοινωφελείς σκοπούς» (άρθρο 2, παράγ. 2.2). Στη συνέχεια με την Τροποποίηση – Παράταση Σύμβασης Παραχώρησης, έως και την 7-1-2020, παραχωρήθηκαν στο Δήμο Γαλατσίου, και πρόσθετοι χώροι για χρήση όλων για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς (παράγ. 2) με αποτέλεσμα ουσιαστική αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παρ` όλα αυτά σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη λήξη της παραπάνω σύμβασης παραχώρησης, καλείται ο Δήμος Γαλατσίου να υπογράψει νέα, προδήλως καταχρηστική και στα όρια της νομιμότητας των χρηστών συναλλακτικών ηθών σύμβαση, που υπηρετεί ένα και μοναδικό στόχο: την μετακύληση όλων των βαρών, των δαπανών και των ευθυνών των νυν, των πρώην και των μελλοντικών, της ιδιοκτήτριας του ακινήτου, της ΕΤΑΔ, στο Δήμο Γαλατσίου.

Έτσι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και του «Δήμου Γαλατσίου» σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο της εγκατάστασης του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» που ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ δυνάμει του αρ. 196 του Ν. 4389/2016, ο Μισθωτής καλείται να δηλώσει και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι: «η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για φανερά ή λανθάνοντα, πραγματικά ή νομικά, ουσιώδη ή επουσιώδη ελαττώματα, είτε αυτά υπάρχουν κατά την σύναψη της παρούσας σύμβασης ή την παράδοση του μισθίου, είτε προκύψουν στο μέλλον, η δε Εκμισθώτρια ούτε υπόσχεται ή συνομολογεί οποιαδήποτε ιδιότητα ή κατάσταση του μισθίου, ούτε εγγυάται καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας την ανυπαρξία οιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή βαρών, διεκδικήσεων, περιορισμών, ελλείψεων ή απαγορεύσεων, που υπάρχουν κατά την υπογραφή της παρούσας ή κατά τη παράδοση ή μεταγενέστερων και μπορούν να παρακωλύσουν ή να αναστείλουν την απρόσκοπτη λειτουργία του μισθίου ή την χρήση και εμπορική εκμετάλλευσή του από το Μισθωτή ή την υλοποίηση τυχόν έργων που επιθυμεί ο Μισθωτής να πραγματοποιήσει.» (Άρθρο 1, παράγ.1.2).

Μισθωτής και εκμισθώτρια συνομολογούν ακόμα ότι «...η σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την Εκμισθώτρια σε περίπτωση λήψης απόφασης της Εκμισθώτριας για την αξιοποίηση της εγκατάστασης  Συγκεκριμένα, τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που η ΕΤΑΔ κληθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος να ζητήσει από το Δήμο Γαλατσίου την απόδοση των εγκαταστάσεων τότε εκείνος υποχρεούται να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.» (Άρθρο 2, παράγ. 2.1).

Δηλαδή, ο Δήμος καλείται με δικά του έσοδα, που προέρχονται από και προορίζονται για τους δημότες  και τους κατοίκους του, να εκσυγχρονίσει και να συντηρήσει το ακίνητο  του οποίου θα έχει τη χρήση για πέντε χρόνια, ανεβάζοντας την αξία του, μέχρις ότου βρεθεί κάποια άλλη πιο συμφέρουσα για την ΕΤΑΔ πρόταση αξιοποίησης. Σε περίπτωση δε που η «αξιοποίηση» προκύψει πριν τη λήξη της πενταετούς σύμβασης παραχώρησης, ο Δήμος, οι υπηρεσίες του και οι όποιοι μισθωτές του ή οι δωρεάν χρήστες του, θα αναγκαστούν να τα μαζέψουν και να φύγουν εντός μηνός, αφήνοντας όλον τον εξοπλισμό που θα έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στο «ΠΑΛΑΙ» και χωρίς καμία αποζημίωση, επιστροφή της εγγύησης ή απαλλαγή από μισθώματα εκ μέρους της ΕΤΑΔ. Αντιθέτως, ο Δήμος εγγυάται και υπογράφει ότι θα αποζημιώσει όλους τους ενδεχόμενους δικαιούχους αποζημίωσης, ακόμη και εάν επιδικαστεί αποζημίωση ή πρόστιμο εις βάρος της ΕΤΑΔ, ύστερα από δικαστήριο, όπως ρητά αναφέρεται στη σύμβαση. (άρθρο 5.7, παράγ. (δ))

Επειδή η συγκεκριμένη σύμβαση λόγω των όρων που περιέχει έχει «αποικιοκρατικά» χαρακτηριστικά  και είναι τεχνικοοικονομικά απολύτως ατελέσφορη και δυνητικά επικίνδυνη, τόσο για τον «μισθωτή» και τους υπενοικιαστές ή τους δωρεάν χρήστες των εγκαταστάσεων, εντέλει δε για τους δημότες του Γαλατσίου που θα επωμισθούν όλες τις δαπάνες, ενώ υπονομεύει και το μέλλον της ευρωστίας του Δήμου Γαλατσίου.

Επειδή ο βασικός λόγος για τον οποίο χρειάζεται να παραχωρηθεί στο Δήμο Γαλατσίου το Ολυμπιακό Ακίνητο «ΠΑΛΑΙ» είναι να αποδοθεί στη κοινωνία και να εξυπηρετήσει ως κοινόχρηστος χώρος Πολιτισμού και Αθλητισμού τις ανάγκες της και όχι σαν κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Επειδή το Ολυμπιακό Ακίνητο «ΠΑΛΑΙ» αφορά στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αθηναίων, Νέας Ιωνίας, Ψυχικού και Γαλατσίου προκύπτει η ανάγκη αναζήτησης και εξεύρεσης μιας υπερτοπικής βέλτιστης κοινωνικά και οικονομικά λύσης, η οποία θα είναι βιώσιμη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να επιτευχθεί η υπογραφή σύμβασης με όρους που θα επιτρέπουν στο Δήμο Γαλατσίου την αξιοποίηση του χώρου προς όφελος των δημοτών;

Με ποιες ενέργειες και με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να εξασφαλιστεί η χρήση και η λειτουργία του Ολυμπιακού ακινήτου άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Γαλατσίου ώστε να  αποδοθεί στην κοινωνία για χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και για τις κτιριακές ανάγκες του Δήμου;

Εξετάζονται άλλα μοντέλα για το μέλλον, όπως π.χ. διαδημοτικό σχήμα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, που θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και θα στηρίζονται στην συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών δηλαδή των τεσσάρων Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζαχαριάδης Κώστας

Κατρούγκαλος Γιώργος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Αραχωβίτης Σταύρος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Σάκης

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος  

 

Για την ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Γαλατσίου

Νίκος Χωριανόπουλος       Συντονιστής                

 

Κοσμάς Παυλίδης             Αναπλ. Συντονιστής 

 

 

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Γαλατσίου

Λέσβου 5  ΤΚ 11147 Γαλάτσι - τηλ. 210 2223513

email : syrizagalatiou.om@gmail.com