e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

 
 
Ενόψει της διαδικτυακής  εκδήλωσης, παρουσίασης του έργου της γραμμής 4 από την Αττικό Μετρό, η  Δημοτική παράταξη "Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου" κατέθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις,που θεωρούν ότι πρέπει να απαντηθούν.
 
Οι ερωτήσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια  των 3 παρεμβάσεων που οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης έχουν  κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το εν λόγω θέμα, από το 2017 ...

 

ΘΕΜΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ RFP-322/17

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΑ)

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ*

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1,2, 3.1

1,2

-         

1.    Στη ΜΠΕ του 2017 στις προβλέψεις κυκλοφοριακών φόρτων έτους 2030 προβλέπεται για τις λεωφόρους και τις κύριες οδούς του Γαλατσίου μείωση κυκλοφοριακού φόρτου μόνο της τάξης από 0-10% κατά περίπτωση. Που αποδίδετε αυτή την πρόβλεψη; Οι επεκτάσεις της γραμμής 4 (Β,Γ,Δ,Ε) θα λύσουν το πρόβλημα; Ποιος ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της επέκτασης Δ προς Περισσό; Γιατί δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής επέκταση από Γαλάτσι προς το σταθμό «Ειρήνη» και την Πεύκη; Ποιες περαιτέρω βελτιώσεις του συστήματος μαζικών μεταφορών απαιτούνται κατά τη γνώμη σας;

2.    Στον πίνακα 6.3.2 της ΜΠΕ προβλέπεται αύξηση του κομίστρου το 2030 σε σχέση με το σημερινό κατά (1,01/0,72)-1=40%. Ισχύει η πρόβλεψη;

ΧΡΟΝΟ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2

7, 8

-         

3.    Το εργοτάξιο για τον επίσταθμο Κατεχάκη – Γουδί εγκαταστάθηκε. Πότε εγκαθίσταται το αντίστοιχο του Άλσους Γαλατσίου;

4.    Μπορείτε να δώσετε το συνολικό χρονικό περιθώριο για το Γαλάτσι της εργολαβίας RFP-322 (πρόδρομες εργασίες) και αδρό προσδιορισμό του αντίστοιχου χρονικού περιθωρίου κατασκευής έργων Πολιτικού Μηχανικού για την κύρια εργολαβία RFP-308 ή έστω με χρονική εξάρτηση από την πρόδρομη εργολαβία;

ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.2

10

-         

5.    Έχει γίνει λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης στις περιοχές που πρόκειται να καταλάβει το έργο; Αν ναι ποια τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα της ΑΜ ως προς την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του έργου στην κοινωνικοοικονομική ζωή του Δήμου; Ποιοι οι εντοπιζόμενοι μεγαλύτεροι κίνδυνοι; (Συνδέεται και με το κεφάλαιο Υγιεινή και Ασφάλεια)

ΚΥΚΛΟ-ΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.7

12

-        Προξενεί εντύπωση που ο τίτλος είναι – τρόπον τινά περι-οριστικά -«Κυκλο-φοριακές Παρα-κάμψεις».

6.    Στη ΜΠΕ του 2017 στην παράγραφο «10.7.1 Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής» προβλέπεται έλεγχος για τη βελτίωση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών σε ευρύτερη ζώνη γύρω από τα εργοτάξια κατασκευής. Σε πόσο ευρύτερη ζώνη προτίθεται να παρέμβει η ΑΜ με τις κυκλοφοριακές μελέτες;

7.    Μπορείτε αδρά να εκτιμήσετε το ύψος της δαπάνης για κυκλοφοριακές μελέτες που θα διατεθεί στα πλαίσια της υπο-σύμβασης μέσα στη «συμφωνία πλαίσιο» στην οποία θα υπαχθούν οι εργασίες στο Γαλάτσι;

8.    Σε ποιο βαθμό προτίθεστε στην περίοδο κατασκευής να τροποποιήσετε την υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση στο Δήμο Γαλατσίου;

9.    Θα επέλθει πλήρης αποκλεισμός κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ορισμένων λωρίδων κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βεϊκου ή θα έχουμε αυξομειώσεις (στενώσεις – διευρύνσεις) του ενεργού πλάτους κυκλοφορίας ανάλογα με τις θέσεις των μόνιμων ορυγμάτων και των προσωρινών καταλήψεων; Μπορείτε να προβλέψετε αν θα είναι δυνατό να πραγματοποιείται το -πολύ εκτεταμένο σήμερα – διπλοπαρκάρισμα; Σε πόσο μήκος και που θα καθαιρεθεί η κεντρική νησίδα;

10. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τα όποια προβλήματα από την ταυτόχρονη εκτέλεση εκτεταμένης εργολαβίας ανακατασκευής οδοστρωμάτων του Δήμου Γαλατσίου που έχει προγραμματιστεί από το 2022; Θα ληφθεί υπόψη εξαρχής ή όταν εμφανιστεί το πρόβλημα;

11. Θα ληφθεί επίσης εξαρχής υπόψη στην κυκλοφοριακή μελέτη η εξαγγελθείσα από το ΥΠΟΜΕΔΙ εργολαβία επέκτασης της Λ. Κύμης προς Καλυφτάκη;

12. Προτίθεστε να ενημερώνετε πάγια το Δήμο Γαλατσίου για τις αλλαγές των κυκλοφοριακών μελετών και των χρονοδιαγραμμάτων με σχετική αλληλογραφία ή θα πρέπει ο Δήμος να τις ζητάει με δική του πρωτοβουλία;

13. Επίσης στη ΜΠΕ του 2017 στην παράγραφο «10.7.1 Μέτρα κατά τη φάση κατασκευής» προβλέπονται επιπλέον:

a.       Εναλλακτικές πορείες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

b.       Νυχτερινή φωτεινή σηματοδότηση.

c.        Μέτρα διευκόλυνση της πρόσβασης πεζών και της τροφοδοσίας των καταστημάτων στην ζώνη περιμετρικά των εργοταξίων.

d.       Συνεχής και συστηματική σηματοδότηση με ιδιαίτερη μέριμνα στα μέσα προστασίας για την κυκλοφορία των πεζών.

e.       Συμπαγή διαχωριστικά στοιχεία ανάμεσα στους χώρους κίνησης πεζών και αυτοκινήτων και του εργοταξίου.

f.        Αυστηρή εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων.

Πως προτίθεστε να εφαρμόσετε τα παραπάνω;

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

3.9

14, 15,

16

-         

14. Ποιες άλλες οδοί -πλην των εντελώς αποκλειομένων βάσει της μελέτης την περίοδο κατασκευής και των Λεωφόρου Βεϊκου και Αγίας Γλυκερίας – θα χρησιμεύουν σαν εργοταξιακές οδοί προσπέλασης ή χώροι απόθεσης; (Συνδέεται και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)

ΜΕΛΕΤΕΣ

 

17

-         

15. Παρακαλούμε να μάς ενημερώσετε: Ποιες ήταν οι παρεμβάσεις/ προτάσεις των εκάστοτε διοικήσεων τού Δήμου Γαλατσίου προς την ΑΜ και τυχόν άλλους φορείς, από την εξαγγελία της Γραμμής 4 μέχρι σήμερα σχετικά με όλο το φάσμα τού συγκεκριμένου έργου (πχ πάσης φύσεως μελέτες, ανταποδοτικά  κλπ);

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

26

-         

16. Την περασμένη εβδομάδα διαβάσαμε καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων ότι ο Ανάδοχος και η ΑΜ επέβαλλαν μειώσεις 30% στα μεροκάματα των εργατών απολογιστικών Αρχαιολογικών εργασιών σε υπογεγραμμένες μάλιστα συμβάσεις! Τι έχουν να απαντήσουν; Μήπως αυτό το πνεύμα αντεργατικής  «οικονομίας» θα διέπει γενικότερα και τις λοιπές δαπάνες του έργου, π.χ. μελέτες , μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής;

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

28

-         

17. Η εργοταξιακή περίφραξη (μόνιμη ή προσωρινή) και η σήμανση θα βρίσκονται ποιοτικά και ποσοτικά στο ανώτερο επίπεδο των προδιαγραφών ή θα γίνονται και «εκπτώσεις»;

18. Θα βρίσκεται το επίπεδο Υγιεινής και Ασφάλειας εντός του περιφραγμένου εργοταξίου (εργαζόμενοι του έργου) και έξω από αυτό (διερχόμενοι) στο ίδιο επίπεδο ή θα κλίνει τρόπον τινά προς κάποια πλευρά ποσοτικά και ποιοτικά;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.10

29

-         

19. Πως προτίθεστε να ανταποκριθείτε στις συμβατικές σας υποχρεώσεις βάσει της ΜΠΕ;

20. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι η αποκατάσταση του πρασίνου και των ελεύθερων χώρων θα είναι ποσοτικά και ποιοτικά ίση ή καλύτερη από την υφιστάμενη κατάσταση;

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

 

30

-         

21. Πως πρακτικά προτίθεστε να υλοποιήσετε τις πρόνοιες του άρθρου 30 της Συγγραφής υποχρεώσεων αναφορικά με το Δήμο Γαλατσίου; Θα υπάρχει τακτική και ουσιαστική επικοινωνία για τις αδειοδοτήσεις;

 

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι

Γρηγόρης Χαραλαμπίδης

Τάσος Οικονόμου

Μάνθος Ιμπριάλος