e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ερώτηση προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης για την κατοχύρωση του δημόσιου δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα του Δασοκτήματος Ομορφοκκλησιάς - Βέϊκου στο Γαλάτσι.

Το κείμενο της Ερώτησης που υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Αφροδίτη Κτενά, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Γκιόκας, Βιβή Δάγκα, Σεμίνα Διγενή, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Διαμάντω Μανωλάκου, Θανάσης Παφίλης και Χρήστος Τσοκάνης, έχει ως εξής:

«Ο δημόσιος δασικός και αναδασωτέος χαρακτήρας του Δασοκτήματος Ομορφοκκλησιάς - Βέϊκου έκτασης 935 στρεμμάτων (τμήματος ευρύτερης έκτασης 4.500 στρεμ), που κατά το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει στα όρια του Δήμου Γαλατσίου, έχει αποτυπωθεί διαχρονικά σε πλήθος κρατικών διοικητικών αποφάσεων. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε: α) Την γνωμοδότηση 23/28-5/18-6-1987 του ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων, β) Την απόφαση 3954/20-07-1987 του Υπουργού Οικονομικών, γ) Την απόφαση του 1147/1994 της τότε Νομαρχίας Αθηνών, δ) Την "Μελέτη Δενδροφυτεύσεως Τουρκοβουνίων" της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Αττικής το 2000. Έχουν γίνει πολλές πράξεις αναδάσωσης και πρόσφατα το 2022 συντήρηση των δέντρων. Όμως η συνολική κρατική πολιτική δεν έχει κατοχυρώσει νομικά αμετάκλητα τον δημόσιο δασικό αναδασωτέο του χαρακτήρα ώστε να μην τσιμεντοποιηθεί.

Επί δεκαετίες μεγάλα συμφέροντα, που σχετίζονται απ’ ευθείας -ή και όχι- με κληρονόμους Βέϊκων, πατώντας στις διαχρονικές νομοθετικές παραλείψεις της πολιτικής εξουσίας και τις διοικητικές και νομικές αβελτηρίες της δημόσιας διοίκησης, της Νομαρχίας / Περιφέρειας και του δήμου Γαλατσίου απεργάζονται αδιάλειπτα και συστηματικά την ιδιοποίηση και τον αποχαρακτηρισμό του δασοκτήματος και την τελική τσιμεντοποίησή του. Στην προσπάθειά τους αυτή εκμεταλλεύονται μάλιστα την κρατική ολιγωρία και άρνηση για αντιμετώπιση του επί δεκαετίες προβλήματος των περίπου 40 εκτός σχεδίου πόλης οικιστών του δασοκτήματος στην περιοχή "Λόφος Κόκκου" μετατρέποντάς τους σε οιονεί συμμάχους των επιδιώξεών τους.

Οι σχετικά πρόσφατες νομικές εξελίξεις αφορούν γεωτεμάχιο 702 τ.μ. στην περιοχή "Λόφος Κόκκου" όπου με την απόφαση 1591/2021 του Αρείου Πάγου (Γ΄ Πολ.) προσφεύγουσα πολίτης δικαιώθηκε ως προς το ιδιοκτησιακό και με την απόφαση 2374/2019 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Γ’ τμήματος – Ακυρωτικός Σχηματισμός) η ίδια πολίτης είχε δικαιωθεί και ως προς το θέμα του αποχαρακτηρισμού, δηλαδή το γεωτεμάχιο χαρακτηρίστηκε μη δασικό αναδασωτέο. Έχουμε δηλαδή στο δασόκτημα ένα γεωτεμάχιο 702 τ.μ. που είναι πλέον ιδιωτικό και μη δασικό αναδασωτέο δημιουργώντας δεδικασμένο. Μάλιστα η απόφαση 1591/2021 του Αρείου Πάγου αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του ελληνικού δημοσίου ότι η έκταση αυτή περιήλθε σε αυτό μετά την διάλυση του οθωμανικού κράτους, δυνάμει των διεθνών συνθηκών, είναι απορριπτέος όχι στην ουσία του αλλά γιατί δεν προβλήθηκε ο ισχυρισμός αυτός πρωτόδικα. Αντ’ αυτού, για πρώτη φορά προέβαλε τον ισχυρισμό στις προτάσεις του στον Άρειο Πάγο. Παράλληλα αγνοήθηκε το παλαιότερο πληρέστατο υπόμνημα δασολόγου που ήταν μάρτυρας του Ελληνικού Δημοσίου σε αγωγή που είχε καταθέσει ο Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός "ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ".

Η δυσμενής συνέχεια των εξελίξεων είναι οι μέχρι στιγμής αποφάσεις της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Συγκεκριμένα με 105 αποφάσεις της επί ενστάσεων δύο και μόνο πολιτών για συνολικό αποχαρακτηρισμό εκτάσεων, στις συνεδριάσεις των 25/5/2023, 1/6/2023, 15/6/2023 και 22/6/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΓΝ4653Π8-Δ4Π, 69ΘΘ4653Π8-Ψ3Ι, 9ΩΞΕ4653Π8-ΖΦΖ και ΨΘ544653Π8-ΑΛΞ), εκτάσεις συνολικά 168,16 στρεμμάτων χαρακτηρισμένες σαν "πριν Δασικές- τώρα Δασικές" (Δ-Δ) ή "πριν Δασικές- τώρα Αναδασωτέες" (Δ-Α) χαρακτηρίζονται σαν "πριν Χορτολιβαδικές- τώρα Χορτολιβαδικές" ή "πριν Χορτολιβαδικές- τώρα Άλλης μορφής". Οι χαρακτηρισμοί Χ-Χ και Χ-Α αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τον τελικό αποχαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων συνεπικουρούντων των νόμων που ψηφίστηκαν από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις. Μάλιστα οι συνεδριάσεις της ΕΠΕΑ χαρακτηρίζονται από πλημμελή έως ανύπαρκτη παρουσία του κράτους μέσω του Δασαρχείου στην κατεύθυνση της υπεράσπισης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να κατοχυρωθεί νομοθετικά αμετάκλητα ο δημόσιος δασικός και αναδασωτέος χαρακτήρας του Δασοκτήματος Ομορφοκκλησιάς - Βεΐκου».

ΠΗΓΗ 902.gr