e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η  4ετής σύμβαση παραχώρησης χρήσης του ΠΑΛΑΙ στον Δήμο Γαλατσίου από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) έληξε στις 7 Ιανουαρίου 2020 και σύμφωνα με πληροφορίες πολύ σύντομα αναμένεται μια νέα παραχώρηση  με διαφορετικούς όρους.

Η προηγούμενη  σύμβαση ,έδινε προς χρήση  την κύρια-μεγάλη αίθουσα, τους υπαίθριους χρόνους,καθώς ,κατά διαστήματα, και τον έναν εκ των δύο προπονητικών χώρων.Ο Δήμος είχε την δυνατότητα  υπομίσθωσης των χώρων αυτών, αποδίδοντας όμως  στην ΕΤΑΔ το 40% των εσόδων. 
Η ΕΤΑΔ βέβαια είχε  και αυτή την δυνατότητα να χρησιμοποιεί όποτε ήθελε την κύρια αίθουσα(βγάζοντας έξω τις ομάδες που προπονούνταν)  και να  διοργανώνει εκδηλώσεις (Christmas Theater) , χωρίς να αποδίδει το 60% των εσόδων στον Δήμο.

Όπως  ακούγεται, με την νέα 10χρονη(;) σύμβαση, ο Δήμος θα γίνει ο αποκλειστικός διαχειριστής του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου, διατηρώντας το δικαίωμα υπομίσθωσης των χώρων,αποδίδοντας στην ΕΤΑΔ το 30% των εσόδων(από 40% που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια).Αυτό σημαίνει ότι τον επόμενο χρόνο τυχόν  παραχώρηση της κεντρικής αίθουσας για το Christmas Theater θα γίνει από τον Δήμο και το 70% των εσόδων θα πάει στον Δήμο και το 30% στην ΕΤΑΔ.

Μένει να δούμε την ίδια την σύμβαση που θα πάει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις λεπτομέρειες αυτής.Ποιος θα συντηρεί το μεγαθήριο αυτό,ποιο θα είναι το κόστος....θα υπάρχουν τα απαραίτητα έσοδα?

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου σε συνεργασία με τον Σ.Π.Α.Τ. (Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων ), τοποθέτησε επί της Λ. Βεΐκου στην διασταύρωση προς τον Λόφο Κόκκου,  Ειδική Πινακίδα Ενημέρωσης Επικινδυνότητας Δασικών Πυρκαγιών τόσο για την ενημέρωση των πολιτών όσο και για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Ο δείκτης επικινδυνότητας θα αλλάζει καθημερινώς, σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμος μας για την προστασία των δασικών χώρων, μεριμνά με τακτικούς καθαρισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό των ξερών χόρτων σε όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η προστασία του φυσικού μας πλούτου από τη φωτιά, είναι ευθύνη όλων και απαιτεί τη συμβολή όλων, για τον λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά τους πολίτες, ειδικά στις κατηγορίες κινδύνου 4 & 5 να μην κυκλοφορούν ούτε πεζοί, ούτε με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (μοτοσικλέτα, αυτοκίνητο...) στην ευρύτερη περιοχή των Τουρκοβουνίων και να μην αδιαφορούν για τις καιρικές συνθήκες των δελτίων ειδήσεων που δημοσιεύονται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διότι η πιο μικρή φωτιά μπορεί να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

 

 

 

 

Χρωματικός Συμβολισμός Πινακίδας:

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. 

Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξη της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο.Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπιση τους<

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)
Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

 Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωση τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές. 

 

 

 

 

 

Tο Τμήμα επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών κατανέμει από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Ο Δήμος  Γαλατσίου,στα πλαίσια της επιχορήγησης αυτής  θα λάβει   97.050 € .

 

Πηγη ΜyOta.gr

 

Δείτε τον πίνακα της κατανομής