e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 14.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Στον Δήμο Γαλατσίου αντιστοιχούν 47.895€ (Δείτε τα ποσά για όλους τους Δήμους)

Επίσης σε  όλους τους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται συνολικό ποσό ύψους 57.000.000,00 €, ως έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, ως ακολούθως:

Στον Δήμο Γαλατσίου αντιστοιχούν  257.327,84 (Δείτε τα ποσά για όλους τους Δήμους)

ΠΗΓΗ MyOta.gr

 Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, με σκοπό να συνδράμει στην ανθρωπιστική βοήθεια για τα θύματα του πολέμου, διοργανώνει δράση αλληλεγγύης για τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό.

Κατόπιν συννενόησης του Δήμου μας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, συγκεντρώνουμε αποκλειστικά και μόνο τα παρακάτω είδη:

1. Κουβέρτες - Υπνόσακοι

2. Είδη ατομικής υγιεινής

3. Παιδικές τροφές - γάλατα, καθώς και

4. Φαρμακευτικό υλικό - Υγειονομικό υλικό, όπως: αιμοστατικά, αλοιφές εγκαυμάτων, αντιϊσταμινικά φάρμακα, αντιπυρετικά, αντισηπτικά, αποστειρωμένες γάζες και επίδεσμοι, αιμοστατικοί επίδεσμοι, ελαστικοί επίδεσμοι, αντιφλεγμονώδη, επιστρώματα, ισοθερμικές - θερμοστατικές  κουβέρτες,  λευκοπλάστ, παυσίπονα, σύριγγες με βελόνες, φλεβοκαθετήρες.

 

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας που μπορούν να προσφέρουν, την Παρασκευή 18 Μαρτίου - από τις 14:00 έως τις 20:00 & το Σάββατο 19 Μαρτίου - από τις 9:00 έως τις 14:00, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους)

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο 213.2055.433

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής του πολιτικής, προτίθεται να προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου τρείς φορές το χρόνο και σε τρείς ισόποσες δόσεις.

Αφορά κατοίκους του Δήμου μας, οι οποίοι διατελούν σε ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Σε πολλές δε περιπτώσεις, διαβιούν σεσυνθήκες ακραίας φτώχειας και υλικής αποστέρησης .

Προκειμένου να χορηγήσει ο Δήμος την  οικονομική  ενίσχυση σεδικαιούχους, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια:

1) Να είναι ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: που αποδεικνύεται προσκομίζοντας 
- ή Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας - ή το Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους. Καθώς και Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα  κατοικούν στο Δήμο μας έχοντας ανανεωμένο μισθωτήριο συμβόλαιο, άδεια παραμονής  και θεωρημένο διαβατήριο.
2) Να ισχύουν τα παρακάτω ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Μέλη Οικογένειας

Καθαρό Εισόδημα*

Μαζί με καταθέσεις

1 άτομο

Έως   5.000 €

2 άτομα

Έως   5.500 €

3 άτομα

Έως   6.000 €

4 άτομα

Έως   6.500 €

5 άτομα

Έως  7.000 €

6 και άνω

Έως  7.500 €


ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

* Για τον υπολογισμό του συνολικού  διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, καθώς και όλα
τα επιδόματα ανεξαρτήτου πηγής, που λαμβάνεται από όλα τα μέλη της οικογένειας και των συνοικούντων με βάση το Εκκαθαριστικό  του προηγούμενου έτους.

* Επίσης, συνυπολογίζεται στο καθαρό εισόδημα και συμπεριλαμβάνεται, το ύψος των καταθέσεων όλων και των συνοικούντων μελών της οικογένειας που προκύπτει από τους τόκους καταθέσεων, όπως εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό του προηγούμενου έτους του αιτούντος.

Με τον όρο οικογένεια νοούνται τα ενήλικα και ανήλικα άτομα που συνοικούν στην ίδια οικία.

Τα άτομα ή νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο ΤΕΒΑ,  ΔΕΝ εντάσσονται και στο ανωτέρω πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που το ΚΕΑ είναι σχεδόν μηδαμινό, έως 20€, θα προσκομίζουν αντίγραφο τελευταίας εγκριτικής αίτησης του ΚΕΑ, που να είναι σε ισχύ,και βεβαίωση διαγραφής από το ΤΕΒΑ.(αποεπιλογής)

 Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των παραπάνω κριτηρίων

 ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Α. Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου (Αρχιμήδους 2 &Ιπποκράτους)  από την Τετάρτη 9 Μαρτίου έως και την
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022, και ώρα 15:00 καταθέτοντας την αίτηση υπογεγραμμένη  και τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο, λαμβάνοντας αμέσως και αριθμό πρωτοκόλλου .

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής (24/3/2022), οι αιτήσεις που κατατίθενται στο πρωτόκολλο αξιολογούνται ως εκπρόθεσμες και απορριπτέες

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, στα τηλέφωνα : 210-2222011,210 2933956,και 213-2055321.

 Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

- Αίτηση του ενδιαφερομένου
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα, εφόσον κριθεί απαραίτητο) - Σε περίπτωση αλλοδαπών το πιστοποιητικό απαιτείταινα είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά
- Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
- Αντίγραφο του Ε1 και Ε9
- Εκκαθαριστικό εφορίας  & εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών
- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (ή Ε1 που θα εμφανίζεται η κατοικία )
- Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ.
- Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει)
- Απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας (εάν υπάρχει)
- Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που επιθυμεί να κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν ΚΕΑ και δεν είναι ενταγμένοι στο ΤΕΒΑ.

Θα διενεργείται δε Κοινωνική έρευνα όπου απαιτείται, η οποία να συνοδεύεται από τα  αντίστοιχα δικαιολογητικά για να πιστοποιείται  η
ασθένεια ή η  διάσταση ή η μονογονεϊκότητα ή η πολυτεκνία  κλπ. από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας  του Δήμου

 

Kατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ