e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου  για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2016.

 

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

2ο

Έγκριση ή μη του συμφωνητικού συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία  «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αθηνά», με το οποίο συμφωνείται προς πλήρη εξόφληση της τελευταίας, η εκ μέρους του Δήμου καταβολή συνολικού ποσού 35.000 ευρώ και ψήφιση πίστωσης αντίστοιχου ποσού, το οποίο θα επιβαρύνει τον κωδικό 00.6492.0001.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Κατάργηση θέσης και απομάκρυνση – αποξήλωση κενωθέντος περιπτέρου, επί της Λεωφόρου Γαλατσίου 74, «Διαβίβαση της υπ’ αρ. 74/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για προωθητική ενέργεια, «Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2015 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Κατανομή 3ης Δόσης 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου ποσού 99.790,09 €.

κ. Σοφία Ντάγλα - Λεπίδα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Λήψη απόφασης περί λύσεως μίσθωσης κτιρίου που στέγαζε τα παραρτήματα των 1ου & 6ου Νηπιαγωγείων Γαλατσίου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

7ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου ως μέλους στο «Σύμφωνο Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης ενέργειας 2015 -2020».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας & τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας Βιβλίων Δημοτολογίου» συνολικής δαπάνης μαζί με ΦΠΑ 1.107,00€.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός παιδικής χαράς οδού Σύρου».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αντιολισθηρών οδοστρωμάτων σε διάφορες οδούς – Εργολαβία 2013».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση σύνταξης μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών έτους 2015».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Λήψη απόφασης – έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπος εκτέλεσης και διενέργειας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ)».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το συγχρηματοδοτούμενο έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Αλβανού Στυλιανής από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Φιγαλείας 21.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Δακτυλίδη Νικολάου από καταλόγους ΤΑΠ οικοπέδων, επί της οδού Κυθήρων 12.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής, του κ. MESITI ASTRIT.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

Θα ακολουθήσει στις  7:00μμ συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα,τον Προϋπολογισμό 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Διαβίβαση των υπ΄ αριθ. 634/2015, 635/2015, 632/2015 & 636/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Οικ. έτους 2016, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου και των Ν.Π. α) Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου και β) Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

Συνεδριάζει την Τρίτη  3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

Εισηγητής

 

 

 

1ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 601/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον«Καθορισμό επιβολής τελών και συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016».

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 602/2015 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους 2016 (τέλη καθαριότητας και φωτισμού άρθρου 25 παρ. 12 Ν. 1828/1989) για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου “ΠΑΛΑΙ”».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 599/2015 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

4ο

Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου με ωράριο συνεχές ή διακεκομμένο ανάλογα με τις ανάγκες, για το έτος 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

5ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού για το Δημοτικό Ιατρείο.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Παραλαβή και έγκριση «Μελέτη Πυρασφάλειας και Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεϊκου».

 

.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Ταταλιά Πλάτωνος από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Αιτωλικού 11.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Γ. Βάσσου 5  και Αγίας Γλυκερίας 22) λειτουργεί το Δημοτικό Ιατρείου, στο οποίο παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες στους κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου.  

Τα Δημοτικά Ιατρεία στελεχώνονται από Νοσηλευτικό προσωπικό και οι παρεχόμενες προληπτικές εξετάσεις είναι οι εξής: 

• Μέτρηση Ζωτικών σημείων (Αρτηριακή πίεση, Θερμοκρασία,  Κορεσμός Οξυγόνου),

• Ενεσοθεραπεία ( Υποδόριες-Ενδομυϊκές ενέσεις)

• Περιποίηση και αλλαγές τραυμάτων

• Ενημέρωση για εξετάσεις πρόληψης   για 7 νοσήματα-ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, Μελάνωμα, Καρδιαγγειακός κίνδυνος, Καρκίνος  μαστού, Καρκίνος  τραχήλου μήτρας, Καρκίνος παχέως εντέρου, Καρκίνος προστάτη)

• Εξέταση χοληστερίνης

• Εξέταση σακχάρου

• Λήψη ΗΚΓ (Ηλεκτροκαρδιογραφήματος)

 

Το Δημοτικό Ιατρείο θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Τρίτης ώρες 09:00-12:00 στην Κοινωνική Υπηρεσία Γεωργίου Βάσσου 5 & Αγίας Γλυκερίας 22, Γαλάτσι

 

Για πληροφορίες - ραντεβού επικοινωνήστε στα  τηλ :210-2222011,210-2143376.