e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης από την πρώτη ήδη περίοδο της διακυβέρνησης του 2015:

• Κάρτα σίτισης  για 150.000 ανθρώπους (70 έως 220 ευρώ το μήνα).

• Επίδομα ενοικίου σε 21.000 σπιτικά. 

• Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε 90.000 νοικοκυριά.  

Στη συνέχεια θεσπίστηκαν: 

• Η δωρεάν προσφορά γεύματος σε δεκάδες χιλιάδες παιδιά με πρόσφατη  εξαγγελία του Αλ. Τσίπρα για  30.000 νέα γεύματα σε μαθητές της Δυτ. Θεσσαλονίκης. 

• Η χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ - μισό σε χρήμα, μισό σε κάρτα σίτισης)  αρχικά σε 30 δήμους και 60.000 πολίτες, με επέκτασή του το 2017 σε 700.000.

Οι της αντιπολίτευσης λένε ότι με αυτά «η κυβέρνηση διαχειρίζεται τη φτώχεια», θεωρώντας το σαν κάτι κακό! 

Ποιοι το λένε; Αυτοί ακριβώς που προκάλεσαν τη φτώχεια!! 

 

Οι ίδιοι αντιδράσανε λυσσαλέα για την άλλη σημαντικότατη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης: την αδειοδότηση των καναλιών. Παρουσιάστηκαν βασιλικότεροι των καναλαρχών με επιχειρήματα είτε σαθρά, είτε ψευδή, είτε σε πνεύμα «δυιλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλο».

Δίνανε τα ρέστα τους για το σχετικό νόμο και το διαγωνισμό που  σταματά την ασυδοσία, πλήττει τη διαπλοκή, επιβάλλει την ποιότητα στα τηλεοπτικά προγράμματα και το βασικό: έφερε 250 εκατομ. ευρώ  στο δημόσιο, κατά-δεικνύοντας ταυτόχρονα πόσα λεφτά χαρίστηκαν για 27 χρόνια στους ολιγάρχες. «Επί τέλους τους τα παίρνουνε» έλεγε ο απλός κόσμος. Αυτοί μιλού-σαν για νέα διαπλοκή(!), για έλεγχο της ενημέρωσης(!!), για πόσους θα χάσουν τη δουλεία τους (!!!) αυτοί που απολύσανε σε ένα βράδυ 2.500 ανθρώπους της ΕΡΤ. 

 

Η χορηγούμενη τώρα έκτακτη ενίσχυση  για 1.600.000 χαμηλοσυνταξιούχους, με 300 έως 700 ευρώ, δείχνει με τον πιο εμφανή τρόπο τις πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές. 

Η ΝΔ δεν ψήφισε την όχι ευκαταφρόνητη αυτή παροχή προς ανθρώπους που η ίδια και το ΠΑΣΟΚ τους έχουν τσακίσει τις συντάξεις -ας θυμηθούμε απλώς τους δύο μισθούς-δώρα που κόπηκαν. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα:

- δείχνει για μια ακόμα φορά το κοινωνικό του πρόσω¬πο, τις προτεραι¬ό¬τη¬-τές του 

- αποκαθιστά, έστω εν μέρει και συμβολικά, την εξαγγελία της επα¬να¬φο¬ράς της 13ης σύνταξης  και 

- επιβεβαιώνει ξεκάθαρα το πώς θα διαχειρίζεται το οποιοδήποτε περίσ¬σευμα από τους οικονομικούς στόχους με τους οποίους δεσμεύ¬εται η κυ¬βέρνηση να πετύχει, και πώς θα μοιράζει την «πίτα».  

                                      

Γαλάτσι 20 Δεκέμβρη 2016

 

Καλές γιορτές!

 

Δ. Σκούντζος                 Ν. Χωριανόπουλος

Συντονιστής                 Αναπλ. Συντονιστής

 

H Δημοτική Παράταξη "Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Γαλατσίου" με Δελτίο Τύπου, απαντά σε Ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής σχετικά  με την  διαχειριστική μελέτη πάρκου-άλσους  που έλαβε το το Άλσος Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου ,από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/8/2016

 

Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά όχι  πολλούς για πάντα.

Με χαρά διαβάσαμε το ΔΤ του Δημάρχου αναφορικά με:  «Το Άλσος Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  την πρώτη εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη πάρκου-άλσους σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος μπορεί πλέον νόμιμα να προχωρήσει σε κάθε είδους ενέργεια αναβάθμισης και αξιοποίησης του Άλσους και των εγκαταστάσεών του».

Φυσικά δεν έγινε καμία αναφορά στο ότι οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει από την διοίκηση ΤΣΙΡΟΥ το 2014 γιατί τότε ο νομοθέτης  προσδιόρισε για πρώτη φορά το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση πάρκων και αλσών, αλλά αυτό είναι εκ του περισσού… 

Λυπούμαστε όμως για την χρήση  της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου ως κομματικού οργάνου και όχι ως Υπηρεσιακού όπως κατά κανόνα εφαρμόζεται σε όλους τους Δήμους και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, μιας και η ανακοίνωση του Δημάρχου  δεν περιορίζεται στην ανακοίνωση του γεγονότος και αφήνει υπονοούμενα για την προηγούμενη Διοίκηση αλλά κυρίως για την Τεχνική υπηρεσία που είχε ξεκινήσει, εισηγηθεί  και προϋπολογίσει την Σύνταξη  Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων για κατηγορίες μελετών και απαιτούμενα πτυχία μελετητών για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την απρόσκοπτη λειτουργία του πάρκου.

Παρακάτω επιγραμματικά αναφέρουμε τον αριθμό των μελετών που η Τεχνική Υπηρεσία πρότεινε για τη συμπλήρωση του φακέλου και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για μια μελέτη όπως ΨΕΥΔΩΣ αφήνεται να εννοηθεί, αλλά για 9 κατηγορίες μελετών αποτύπωσης  των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Άλσους .

• Κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες / Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μνημείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου)

• Κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες / Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

• Κατηγορία 9 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές μελέτες)

• Κατηγορία 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων / εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων – και διαχείρισης υδατικών πόρων)

• Κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας / Γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)

• Κατηγορία 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές υδρογεωλογικές και γεωφυσικές)

• Κατηγορία 24 (Μελέτες Δασικές / διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών)

• Κατηγορία 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου)

• Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Το συνολικό κόστος βάσει πινάκων αμοιβών του ΥΠΕΧΩΔΕ που υπολόγισε η Τεχνική Υπηρεσία ανήρχετο σε  349.633,9 (πλέον ΦΠΑ) και ενεγράφη στον προϋπολογισμό του 2014 όπως εκ του νόμου οφείλεται κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού των Δήμων, αλλά ουδέποτε υλοποιήθηκε.

 

Ρωτάμε τον κ. Δήμαρχο: 

1. Η μια μελέτη που παραδώσατε και συνέταξε Δασολόγος, περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών του άλσους όπως προβλέπονται από την Τεχνική Υπηρεσία;

2. Αναφέρεται στην ανακοίνωση σας  ότι: “ο Δήμος μπορεί πλέον νόμιμα να προχωρήσει σε κάθε είδους ενέργεια αναβάθμισης και αξιοποίησης του Άλσους και των εγκαταστάσεών του”. Οι επί μέρους  μελέτες που θα χρειαστείτε (Αρχιτεκτονικά, στατικά. Ηλεκτρομηχανολογικά κ.α.) περιλαμβάνονται στις μελέτες του Δασολόγου(!!!!) που καταθέσατε; Αν όχι πως θα  χειριστείτε το μελλοντικό  κόστος;

Oπως αρχικά είχε προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία συνολικά και με ανοικτό διαγωνισμό (που προφανώς θα σημειώνεται και έκπτωση από το αρχικά και βάσει νόμου προεκτιμόμενο κόστος), ή επί μέρους με απ’ ευθείας αναθέσεις των επί μέρους μελετών με τα προϋπολογιζόμενα  αρχικά κόστη;

 

Τα παραπάνω αφήνουμε στη κρίση κάθε υγιούς σκεπτόμενου πολίτη.

 

Καλό Καλοκαίρι σε όλους. Θα επανέλθουμε στο Σεπτέμβρη με νεότερα στοιχεία.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  

 

Υ.Γ.: Θα εκτιμούσαμε δεόντως την δημοσίευση του Δελτίου Τύπου της Παράταξής μας στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω από 8000 κόσμου βρέθηκε στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Γκράβας του Δήμου Αθηναίων και απόλαυσε το πάρτι που έστησαν οι Antetokounbros μαζί με τους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Θοδωρή Παπαλουκά.

Όπως συνέβη τόσο στο Ηράκλειο, όσο και στο “Nick Galis Hall” ο κόσμος έδωσε βροντερό παρών και στο EKO Antetokounbros Streetball Event 2016 της Αθήνα, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Eurohoops.net μαζί με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων! Οι φίλοι του μπάσκετ κατέκλεισαν το γήπεδο και βρέθηκαν όπου μπορούσαν για να απολαύσουν το ξεχωριστό αυτό event, το οποίο περιελάμβανε πολύ μπάσκετ, διαγωνισμούς αλλά και χορό!

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις που κέρδισε τον κόσμο με τη συμπεριφορά του αλλά και τη διάθεση που έδειξε έκανε ότι μπορούσε για πάρει η ομάδα του Θανάση Αντετοκούνμπο τη νίκη, αν και στο τέλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο Θοδωρής Παπαλουκάς βρήκαν τον τρόπο να τη… γλιτώσουν. “Υπεύθυνος” γι’ αυτό ήταν ο Γιάννης, ο οποίος με buzzer beater διαμόρφωσε το τελικό 123-123!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 64 πόντους, ο αδερφός του, Θανάσης 69, ο Θοδωρής Παπαλουκάς 13 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ ο Κρίσταπς Πορζίνγκις σκόραρε 21 πόντους.

Το μενού περιελάμβανε διαγωνισμούς τριπόντων και καρφωμάτων αλλά και πολλά άλλα που σίγουρα άφησαν ικανοποιημένους όσους αποφάσισαν να βρεθούν σήμερα το απόγευμα στην Γκράβα!

Ο κόσμος βρέθηκε από νωρίς και δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι… κρέμονταν σαν τσαμπιά σε κάθε άκρη του γηπέδου, ενώ κάποιοι βρέθηκαν ακόμα και σε λόφους! Γι’ αυτό μετά το φινάλε τόσο οι Antetokounbros, όσο κι ο Θοδωρής Παπαλουκάς προσπάθησαν να πάνε όσο το δυνατόν πιο κοντά σε όλους και να τους ευχαριστήσουν.

Οι τρεις τους πήραν από μια ελληνική σημαία και έκαναν το γύρο του γηπέδου, θέλοντας να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους στον κόσμο που αποφάσισε να βρεθεί στην Γκράβα και στην πλειοψηφία του ήταν οικογένειες και παιδιά.

ΠΗΓΗ:Εurohoops.net

Φωτό:Difer news