e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Μπορεί η Ιστορία να ζεστάνει την ψυχή του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα η λογοτεχνία, ή μία άλλη από τις τέχνες, η ζωγραφική, η μουσική; Να ένα πρώτο ερώτημα που δεν είναι εύκολο να πάρει απάντηση άμεσα. Πρώτα και κύρια θα προβληθεί η αντίρρηση ότι οι τέχνες, είτε στον χώρο υπάρχουν είτε στον χρόνο, εκφράζουν συναισθήματα, ενώ η Ιστορία είναι επιστήμη και προϋποθέτει νου και Λόγο. Σε αυτό ίσως να πρέπει να αντιπαρατεθεί ότι η Ιστορία είναι κατ’ εξοχήν πνευματική επιστήμη και στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη του πολιτισμού, επομένως και η παρακολούθηση των κατακτήσεων των τεχνών. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν στην περιοχή της Ιστορίας να συνυπάρχουν διανόηση και συναίσθημα.

Πλήθος ερωτημάτων μπορούν ν’ ακολουθήσουν το πρώτο ερώτημα. Τι μπορεί να είναι ώς προς το περιεχόμενο και την έκταση η Ιστορία; Είναι Ιστορία ενός ολόκληρου έθνους; Είναι Ιστορία γεωγραφικών διαμερισμάτων; Είναι Ιστορία περιόδων; Είναι Ιστορία ατόμων ή ομάδων, τάξεων, τάσεων, πολιτευμάτων; Είναι Ιστορία κλάδων του πολιτισμού, Ιστορία τεχνών, Ιστορία επαγγελμάτων, Ιστορία θρησκευμάτων; Μπορεί να είναι Ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας; Είναι φανερό ότι τα όρια της Ιστορίας μπορεί να διευρύνονται καταπληκτικά ή να στενεύουν απελπιστικά. Και ποια είναι η σχέση της Ιστορίας με τις άλλες επιστήμες, τις συγγενείς ή τις βοηθητικές; Με ποιες από αυτές συνεργάζεται στενότερα; Τι παίρνει από κάθε μία από αυτές; Ποια είναι η μέθοδος της Ιστορίας; Από την εποχή που θεμελίωσε την Ιστορία ο Ηρόδοτος και την εξέλιξε ο Θουκυδίδης, το αντικείμενο της Ιστορίας δεν άλλαξε; 

Μένοντας επί ελληνικού εδάφους, στα δικά μας, συχνά διατυπώνεται η μομφή από εμάς τους ίδιους, ότι είμαστε ανιστόρητοι, με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε την Ιστορία μας, δηλαδή τις ιστορικές μας περιπέτειες δια μέσου του χρόνου. Και τότε αυτόματα, περιορίζουμε την έννοια της Ιστορίας στην αφετηρία της, το ειδέναι, δηλαδή την γνώση. Και παραπονιόμαστε ότι οι γνώσεις μας από το σχολείο είναι φτωχές, ότι έκτοτε δεν μας δόθηκαν ευκαιρίες για πάσης φύσεως επαφές με την Ιστορία να τις εμπλουτίσουμε, και ακόμη ότι το κράτος δεν φρόντισε γι’ αυτό. Αλήθεια, η διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση τι περιέχει και σε τι αποβλέπει; Ούτε και στο ερώτημα αυτό υπάρχει σαφής απάντηση από υπεύθυνα χείλη. Σε ένα σημείο μόνο οι διαφορετικές απόψεις συμφωνούν, στο ότι κανένας δεν ικανοποιείται από την κρατούσα κατάσταση. Η σωβινιστική άποψη για παράδειγμα, θέλει φρονηματική την αποστολή της Ιστορίας, η επιστημονική Ιστορία στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα, το γενετικό ή το εξελικτικό, προτιμά την εξακρίβωση της αλήθειας.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω, δεν χρειάζονται απαραίτητα απάντηση μονολεκτική ή φλύαρη. Η ουσία είναι ότι οι Νεοέλληνες που διαβάζουν (όσοι το κάνουν δηλαδή) όλα τα βιβλία του κόσμου, από τα πρωτόλεια έργα μέχρι των δοκιμίων και των ξένων μεταφράσεων έργων πάσης φύσης και κατηγορίας, ήτοι κοινωνικών, ψυχολογικών, λογοτεχνημάτων παγκοσμίου φύσης συγγραφέων – οι Νεοέλληνες μπορεί να γίνονται κοσμοπολίτες και να αυτοκολακεύωνται ότι είναι σύγχρονοι και πνευματικοί άνθρωποι, πλατιά μορφωμένοι με ευρωπαϊκά ενδιαφέροντα αλλά βασικά προβλήματα της εθνικής τους Ιστορίας δεν γνωρίζουν μα ούτε και προπαίδεια έχουν να τα συλλαμβάνουν.

Ο επικρατέστερος συνοπτικός ορισμός της έννοιας της Ιστορίας κατά την σημερινή αντίληψη, είναι ότι η Ιστορία είναι η Επιστήμη που ερευνά τα γεγονότα της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Κέντρο της ιστορικής έρευνας ολοφάνερο είναι ότι αποτελεί ο άνθρωπος, ο δημιουργός της ζωής. Τα προϊόντα της κοινωνικής συμβίωσης του ανθρώπου και όλων έν γένει των εκδηλώσεων του πολιτισμού, από την στιγμή που εμφανίζονται και στην εξελικτική τους πορεία, έχουν λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που περικλείουν να συναντήσουν δυσκολίες πολλές και γι’ αυτό, έργο του Ιστορικού είναι να μοχθήσει πολύ και όχι μόνος, να περιορίσει το πεδίο της έρευνας, να το μοιράσει και να δώσει τέτοια διάρθρωση στο έργο του, ώστε με την επικουρία και των συναφών επιστημών να συστηματοποιήσει τη γνώση και να την προσφέρει κατά κατηγορίες και κλάδους από τα απλούστερα στοιχεία του Πολιτισμού μέχρι των πάσης φύσης εκδηλώσεων του ιστορικού βίου.

Αφού λοιπόν η Ιστορία πληροφορήσει, αφού ερμηνεύσει τις εκδηλώσεις του οργανωμένου πολιτικού και κοινωνικού βίου σε σχέση προς το φυσικό και πνευματικό περιβάλλον, αφού καθαρίσει τα αμφισβητούμενα σημεία και αλιεύσει την αλήθεια κατορθώσει να την προβάλει αδιάβλητη και όσο γίνεται καθαρή, χωρίς επηρεασμούς, συμπάθειες ή αντιπάθειες, αφού ρίξει βαθιά τα βλέμματα στον ψυχικό κόσμο των ατόμων ή των ομάδων και θέσει πειστικά και αληθοφανή τα συμπεράσματά της ενώπιον μας, δεν θα πει ποτέ την τελευταία λέξη. Αυτή, θα την αφήσει για εμάς, τους αναγνώστες. Έργο δικό της είναι να παρουσιάσει τα πορίσματά της με αντικειμενικότητα. Έργο δικό μας είναι να μελετήσουμε τα πορίσματα αυτά και να διακρίνουμε ότι σε αυτά υπάρχει αντικειμενική αξία.

Η Ιστορία είναι κατ’ εξοχή μύηση του ανθρώπου στη ζωή και τα προβλήματά της. Με τα πρότυπα του βίου και τις αρνητικές όψεις του γίνεται έμμεσα προβολή των αξιών και όποιος έχει νου ευκίνητο ασφαλώς διδάσκεται (η Ιστορία από μόνη της δεν διδάσκει), χωρίς την ανάγκη ηθικοποίησης των ηρώων. Γιατί, όποιος διαβάζει Ιστορία, δεν οξύνει απλώς το μυαλό του αλλά βρίσκεται διαρκώς σε πνευματική εγρήγορση. Εδώ τίθεται όμως ακόμη ένα ερώτημα. Η διαρκής απασχόληση του μυαλού με το παρελθόν -μιάς και αυτό πραγματεύεται η ιστορία-, σε τι ωφελεί τον άνθρωπο στη ζωή του αν δεν έχει νου ευκίνητο για να τον διδάξει; Η γνώση της ιστορίας, που βοηθά τον άνθρωπο στη ζωή του; Τον βοηθά ή τον κρατά δέσμιο του πεπερασμένου, του νεκρού ούτως ή άλλως παρελθόντος; Αν το μυαλό είναι διαρκώς απασχολημένο με το παρελθόν, το παρόν που υπάρχει;

Που στηρίζεται η Ιστορία; Από που αντλεί το υλικό της; Το βέβαιο είναι ότι αντλεί το υλικό της από διάφορες πηγές τις οποίες μπορούμε να θέσουμε σε κατηγορίες, όπως για παράδειγμα, από την άμεση δική μας παρατήρηση, από την παρατήρηση των άλλων, ή από ειδικές πηγές. Στην άμεση παρατήρηση, υπάρχουν ατομικές διαφορές των παρατηρούντων προσώπων, υπάρχει διαφορά ηλικίας, ψυχικής κατάστασης, ιδιοσυγκρασίας, μόρφωσης, όπως και διαφορετική οξύτητα της παρατήρησης και το γεγονός ασφαλώς θα επηρεασθεί από υποκειμενικά κριτήρια, από τον βαθμό προκατάληψης, από την ενδόμυχη επιθυμία και ευχή περί εξέλιξης ενός επεισοδίου. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η άμεση παρατήρηση έχει περιορισμένη συμβολή στην εξακρίβωση της αλήθειας. Κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε η παρατήρηση των άλλων έχει αξιόπιστη συμβολή στην εξακρίβωση της αλήθειας. Στις ειδικές πηγές της Ιστορίας, υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, σκόπιμο όμως είναι να αναφερθούν εδώ μερικές από αυτές και ο τρόπος που χρησιμοποιούν.

Ένας τρόπος, ο πλέον φυσικός, είναι όταν παραδίνεται προφορικά από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά, απρόσωπα, χωρίς να έχουμε γνώση του προσώπου που είδε ή άκουσε και διηγήθηκε κατά υπεύθυνο τρόπο ένα γεγονός. Άλλος τρόπος είναι όταν γνωρίζουμε προσωπικά αυτόν που ιστορεί το γεγονός. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τρόπους μειονεκτεί ο απρόσωπος. Κύριο γνώρισμα των δύο αυτών τρόπων είναι η λεγόμενη Παράδοση, ό,τι δηλαδή μας παραδόθηκε από στόμα σε στόμα χωρίς εμείς να μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο ένα γεγονός είναι προϊόν φήμης, μύθου ή αληθινό πέρα για πέρα.

Η φήμη-το είδος αυτό της προφορικής παράδοσης-, είναι γνωστή από την αρχαιότητα, από τότε που όλες οι ειδήσεις υπό μορφή φήμης διοχετεύονταν στον λαό με την καλή σημασία πάντοτε της λέξης, της παραγόμενης από το ρήμα «φημί[1]». Η φήμη θεοποιήθηκε, υπηρέτησε τους θεούς σαν αγγελιοφόρος ιερών και «τέκνο χρυσής ελπίδας, πτερόεσσα, πολύστομος, πολύλαλος και ευάγγελος».

Ο Μύθος, ανήκει κι αυτός στις ειδικές πηγές της ιστορίας. Ό,τι λέγεται με το στόμα (μυθέομαι=ομιλώ[2]) είτε από την αρχαιότητα είτε σαν παραμύθια της εποχής μας, νοείται εδώ και έχει κάποια σχέση με ό,τι αποκαλούμε υπόθεση ενός έργου τέχνης (δράματος, κωμωδίας, γλυπτού κλπ.). Μπορούμε να τον εντάξουμε σε τρία είδη:

α) Με αφανή ιστορικό πυρήνα, απηχεί δηλαδή ιστορικό γεγονός που μεταδιδόμενο από στόμα σε στόμα, μεταβλήθηκε σε ανάμνηση, υπέστη μεταβολές και αλλοιώθηκε σχεδόν έξ ολοκλήρου.

β) Μύθος χωρίς ιστορική βάση, σχετίζεται με φαινόμενα της φύσης, του βίου. Πλήθος τέτοιων μύθων συναντάμε στον Παπαδιαμάντη.

γ) Οι θρύλοι, δηλαδή μύθοι και διηγήσεις γύρω από ιστορικά πρόσωπα κυρίως και εθνικούς ήρωες με καταφανή τα υπερβολικά στοιχεία, με τα οποία εξαίρεται η φυσιογνωμία αυτών και κολακεύεται η εθνική φιλοτιμία του λαού.

Εκτός των παραπάνω ειδικών πηγών της ιστορίας και τα επί μέρους είδη της, υπάρχουν οι παροιμίες και τα λαϊκά άσματα, οι προφορικές εκθέσεις (παράδοση), τα επιγραφικά μνημεία, τα έγγραφα, τα αρχεία κ.α.  

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αναρωτιέμαι, σε ποιο είδος ιστορίας πρέπει εμείς να εντάξουμε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο που διαβάσαμε με τον τίτλο: «Μιά ιστορία που δεν πρέπει να ξεχαστεί» και αναφέρεται σε εκτελεσμένους Έλληνες από τους Γερμανούς, λίγο πριν αποχωρήσουν από την Αθήνα και την Ελλάδα. Μεταξύ των άλλων σημειώνει το ελλιπέστατο άρθρο: «Το 2017 η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αθήνας έφερε στη δημοσιότητα όσα από τα κομμάτια του χαμένου παζλ κατάφερε ν’ ανασυνθέσει μετά από 4χρονη έρευνα και με τη βοήθεια εν ζωή αυτοπτών μαρτύρων-συγγενών των 2 από τους ως τότε επώνυμους νεκρούς».

  

Έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία αυτή, να αναφερθούν οι πηγές της έρευνας που διεξήγαγε η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Αθήνας, να δούμε κατά πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η ιστορία αυτή, ή τουλάχιστον ένα μέρος της. Μας ενδιαφέρει επίσης και η επίσημη θέση του ΚΚΕ Γαλατσίου για το θέμα αυτό, διότι όπως έχω πληροφορηθεί, κατά τα εγκαίνια της αναθηματικής πλάκας, είχε παραβρεθεί αντιπροσωπία του. Μας ενδιαφέρει η διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος Γαλατσίου, έχει στα χέρια του κάποιο έγγραφο από το υπουργείο εθνικής άμυνας, τον πλέον αρμόδιο Φορέα που εγκρίνει μνημεία με εθνικό-ιστορικό περιεχόμενο; Μας ενδιαφέρει, ως πολίτες αυτής της πόλης, να μάθουμε επίσης από ποιες επίσημες πηγές προέκυψαν τα ονόματα της αναθηματικής πλάκας, ή προέρχονται από προφορικές μαρτυρίες μόνο ή και από άλλες πηγές, περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστες.

Έν αναμονή απαντήσεων …

 =========================

Σημείωση: Σύντροφε καλαματιανέ -όχι, δεν εννοώ εσένα δήμαρχε, εσύ είσαι ταξικός εχθρός, εννοώ τον κοντοχωριανό σου-, πληροφορήθηκα προ ολίγου ότι στον χώρο που γεννιούνται οι φράξιες, ήρθες χθες σε πολιτική αντιπαράθεση με τον φίλο του κ. καθηγητή. Έμαθα πως πικράθηκες. Μη δίνεις σημασία, σχώρα τον, διαλυμένος συριζαίος από τις εξελίξεις είναι, μπερδεμένος, δεν μπορεί ακόμα ν’ αποφασίσει, ποια από τις δυό μίζερες εκδοχές ν’ ακολουθήσει, νιώθει πολιτική ορφάνια!

 

 Του Πεζοπόρου

 

 [1] Εάν εδώ σφάλλω, θα παρακαλέσω κάποιον φιλόλογο να με διορθώσει.

 [2] Ομοίως. 

 

 

 

Το Οδοιπορικό μου 

-Στον τελικό του - Marx (Μαρκό) εναντίον όλων!

-Επιστροφή στην καθημερινότητα & η προσέγγιση της Ελευθερίας

- Aπό τον Πελετίδη μέχρι τον Μαρκόπουλο

- Τα μετεκλογικά παράδοξα συνεχίζονται 

- Τα παράδοξα των Δημοτικών εκλογών στο Γαλάτσι


-
Μπορεί η πόλη μας, να εκλέξει περιφερειακούς συμβούλους?  Ναι μπορεί.

- Ο τοπικισμός είναι αρρώστια?

- Αμπάριζα στον Δήμο....

- Ο Αγώνας ο καλός, είναι ο προεκλογικός- ψηφίστε με να σας αλλάξω

- "Δράσεις" στο βουνό.

- Ολίγα περί πολιτικών μετρίων ή αρίστων

- Εκλογική ανατροπή προ των πυλών

- Καμένη πατρίδα ...καμένα μυαλά.

- Τόπο στα νιάτα..ή στη μπάντα στη μπάντα...περνάει ο Λοσάντα

- Οι παρανομίες εντός και εκτός πόλεως ή όλα είναι καλώς καμωμένα?

- Η Λιθόστρωτη πόλη μας

- O Δήμαρχος της πόλης μας και οι πολίτες της

- Καφέ - Γαλακτοπωλείο - Ζαχαροπλαστείο, Βασ. Τζώρτζου

- Wow(Oυάου) - η φωνή των εξωγήινων

- Ο κυρ' Αντώνης....

- Πίκρα...στην πόλη μας και όχι μόνο

- Έχει καταφύγια το Γαλάτσι;

- Πικ νικ στο Δάσος του Βέϊκου

- Ο Γητευτής των Ά...λογων!

- Xρύσα Χαραλαμπίδου - ο άνθρωπος της πόλης μας

- Πως να σώσεις τέτοια πόλη?

- Το κόκκινο Άλσος και οι ιδεολογικές παράγκες του

Συριζαϊική κλάψα στη πόλη μας,για ψήφους

Ποιον Λιγούρη να ψηφίσω παππού?

- Η άδεια και όμορφη πόλη μας τις μέρες του Πάσχα

- Η αγέλη των ψηφοφόρων

- H αναρχία της πόλης μας

- Oι λιγούρηδες της εξουσίας

Το  Πάσχα εδώ κι εκεί...

 - Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως & επανάσταση 1821

Η αριστερά στο μαντρί του Δημάρχου μας;

- Οι κραυγές του "σοφού" γέροντα

- Η φασολάδα της Καθαράς Δευτέρας στο Άλσος Βεϊκου


- Μ
ισό λεπτό...ε;

-και το ΚΚΕ στηρίζει Μαρκόπουλο ?
-Οι παλιοί άνθρωποι της πόλης μας - τα κρεοπωλεία τους & άλλα εμπορικά καταστήματα

-Η αντιπαλότητα κρεατοφάγων & φυτοφάγων

-Έργα ανάπτυξης του Γαλατσίου

-Στους δρόμους της πόλης μας

-Oι ραδιοφωνικοί σταθμοί της πόλης μας

-Ανάδελφες δημοτικές κινήσεις ή σκέψεις?

-Συκιά,Χαρβάτι ή στα μπακαλιαράκια του Αντρέα?

-Η Βιομηχανική ζώνη στην Ακτημόνων

-Κονκλάβιο & Φώτα στη πόλη μας

-Ο Προφήτης μας ο Ηλίας

-Η ...τρομοκρατία του Δημάρχου

-Ποδόσφαιρο & βοδινό κρέας

-Δαγκωτό στη κάλπη

-Kομματικές παρατάξεις εναντίον της τοποικής κοινωνίας

-Η τέχνη του να γράφεις,χωρίς να λες τίποτα

-Πως θα πέσει ο Βούδας της πόλης μας

O Kαλαματιανός

-Oι διενέξεις της αριστεράς και άλλα τινά...

-Οι πρωτοπόροι γιατροί της πόλης μας και όχι μόνο

-Πάμε για μπιλιάρδο στου Αλέκου την υπόγα?

-Καφέ Παπαγαλίνο - η Wall street της πόλης μας

-Το Bulling των δασκάλων της πόλης μας

-Γιώργος Μουφλουζέλης -ο μεγάλος ρεμπέτης της πόλης μας

-Τα βιβλιοπωλεία &  οι βιβλιόφιλοι της πόλης μας

-O Γρεβενιώτης

-Είναι γνήσια η "appodixi"

-Στις εκλογές ψηφίζουμε τα "είδωλά" μας

-Ο αιρετός τύραννος

-H "μαύρη" προπαγάνδα..

-Το 5ο πάρκινγκ στη ΛΑΤΟ

-Οι επαναστάτες του τίποτα,για τον επόμενο δημαρχιακό θώκο

- Πάλι θα σαρώσει ο Δήμαρχος

Διακίνηση ιδεών ή συμφερόντων

- Ερωτευμένα ζευγάρια στην κόκκινη Παναγιά

- Σκάκι & Παράλογο

- Kαλοκαιρινό σεξ στο ίντερνετ καφέ

- Ο Aλέξης ...στο δείπνο των 7!

Οι γιαουρτάδες του Γαλατσίου

- Πανηγύρι Αγίας Γλυκερίας - παραλειπόμενα

- Η εκπομπή του Larry King για το κονκλάβιο

- Μη φοβάσαι το δεξί σου χέρι Δήμαρχε

Το Πάσχα έφυγε...

- Ο τελευταίος πειρασμός

- Πεζοπορώντας στο παλιό Γαλάτσι

Είναι προοδευτικές οι ιδεολογίες?Είναι προοδευτικοί οι ακολουθούντες αυτές πιστά?

- Τo κονκλάβιο στη τηλεόραση

- Τα μπαρμπέρικα της πόλης μας

- Εσείς εκεί στο κονκλάβιο τι ρόλο παίζετε αλήθεια?

Οι αμαρτίες της Λεωφόρου Βεϊκου και οι αναμάρτητοι κριτές

 Αίφνης,δίχως λόγο και αιτία,εξερράγη ο Ίκαρος

- Tα βαρέα οχήματα του Δήμου,δεν είναι πασαρέλα για modeling

- Εγκαίνια της κεντρικής πλατείας Γαλατσίου

- Το επεισόδιο της Σταύρωσης στην Λ. Βεϊκου

- Το υπόγειο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία στην πόλη μας!

- Στο καμίνι της ΛΑΤΟ το αποτεφρωτήριο της πόλης του Γαλατσίου

Ο πόνος της κ. Σαπουνά

H περιφρούρηση του Γ.Γ. του ΚΚΕ στο Γαλάτσι 

Σύγκρουση καλαματιανών παραγόντων στη πόλη μας στο Hasta Luego

- Αγιασμός των υδάτων στο Κολυμβητήριο Γαλατσίου

- Κοπή βασιλόπιτας στο Γαλάτσι

- Κάλαντα για όλα τα παιδιά του κόσμου

Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Άλσος Βέϊκου - Δήμαρχος εναντίον όλων

- Μικρές ιστορίες της πόλης μας

- Ο "Αθώες" μαχαιριές στους κόλπους του Σύριζα της πόλης μας

- Ο Ρόλος - Ποιος ο δικός σου ρόλος Ίκαρε?

- Στην αμαρτωλή πόλη μας ,γαπ ή ανδρουλάκης?Δουλεία ή ελευθερία?

- Παλαιό Τέρμα -Ζαχαροπλαστείο Νάταλι

- Κονκλάβιο κι ελευθερία

- Ηλίααααα ρίξτο το ΠΑΣΟΚ

Τους νέους Αντιδημάρχους τους ξέρουμε.Τον επόμενο Δήμαρχο τον ξέρουμε?

Οι στοές στο Γαλάτσι

- Καφέ 48 - κλιμάκιο του Κονκλάβιου και ο αθλητισμός της πόλης

- Ρομποτική ή πολιτική?- Επιστήμη ή ανοησία?

Πολίτες - Ενημέρωση και πράττειν άλογα  

Τα λουκάνικα του συμβούλου και άλλα τινά

- Ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος

- Το Πολυτεχνείο ,η θυσία του & τα κόμματα 

- Απάντηση του Πεζοπόρου στην επιστολή-κόλαφο που έλαβε από το Κονκλάβιο Γαλατσίου!

- ΜΚΟ στο ΠΑΛΑΙ και παίζω-πορεία

- Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ

Ta ΜΜΕ του Γαλατσίου..

-Οι "προοδευτικοί" εν Γαλατσίω φίλοι μας...και όχι μόνο

Το Κονκλάβιο του Γαλατσίου ,έλυσε το πρόβλημα του COVID 19 στο Ιντερνετ καφέ.

-
Εκεί στο Ιντερνετ καφέ,γιατι φλυαρείτε και δεν λέτε απολύτως τίποτα?

-
Το Χάος επόμενη Δημοτική αρχή?

- Εν ἀρχή ἦν τὸ Χάος ... τού Γαλατσίου

- Στον καιρό του "Μπάλου"

- Δήμαρχος μαινόμενος

- Φιλάνθρωπος ή φιλόζωος

- Από την καλύβα ψηλά στο βουνό, στη γκρίζα πόλη .

- Οι αναλυτές γκρεμίζουν - τα χελιδόνια κτίζουν...

-- Καψούρες....
Οι αναλύσεις στο Καφέ Gallo

- Ντεϊσμός και Ύβρις  

 Λαχανόκηποι και κάνναβις  

- Στο κήπο της Παναγιάς της Ινδιάνας

-... Το Πανηγύρι 

--- 12 ο' clock

-Η Αίθουσα αναμονής στο Γαλάτσι

- Σφοδρή σύγκρουση του Δημάρχου με τον υιό του Δαιδάλου

- Tα βαρέα οχήματα του Δήμου,δεν είναι πασαρέλα για modeling

- Εγκαίνια της κεντρικής πλατείας Γαλατσίου

- Το επεισόδιο της Σταύρωσης στην Λ. Βεϊκου

- Το υπόγειο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία στην πόλη μας!

- Στο καμίνι της ΛΑΤΟ το αποτεφρωτήριο της πόλης του Γαλατσίου

Ο πόνος της κ. Σαπουνά

H περιφρούρηση του Γ.Γ. του ΚΚΕ στο Γαλάτσι 

Σύγκρουση καλαματιανών παραγόντων στη πόλη μας στο Hasta Luego

- Αγιασμός των υδάτων στο Κολυμβητήριο Γαλατσίου

- Κοπή βασιλόπιτας στο Γαλάτσι

- Κάλαντα για όλα τα παιδιά του κόσμου

Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Άλσος Βέϊκου - Δήμαρχος εναντίον όλων

- Μικρές ιστορίες της πόλης μας

- Ο "Αθώες" μαχαιριές στους κόλπους του Σύριζα της πόλης μας

- Ο Ρόλος - Ποιος ο δικός σου ρόλος Ίκαρε?

- Στην αμαρτωλή πόλη μας ,γαπ ή ανδρουλάκης?Δουλεία ή ελευθερία?

- Παλαιό Τέρμα -Ζαχαροπλαστείο Νάταλι

- Κονκλάβιο κι ελευθερία

- Ηλίααααα ρίξτο το ΠΑΣΟΚ

Τους νέους Αντιδημάρχους τους ξέρουμε.Τον επόμενο Δήμαρχο τον ξέρουμε?

Οι στοές στο Γαλάτσι

- Καφέ 48 - κλιμάκιο του Κονκλάβιου και ο αθλητισμός της πόλης

- Ρομποτική ή πολιτική?- Επιστήμη ή ανοησία?

Πολίτες - Ενημέρωση και πράττειν άλογα  

Τα λουκάνικα του συμβούλου και άλλα τινά

- Ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος

- Το Πολυτεχνείο ,η θυσία του & τα κόμματα 

- Απάντηση του Πεζοπόρου στην επιστολή-κόλαφο που έλαβε από το Κονκλάβιο Γαλατσίου!

- ΜΚΟ στο ΠΑΛΑΙ και παίζω-πορεία

- Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ

Ta ΜΜΕ του Γαλατσίου..

-Οι "προοδευτικοί" εν Γαλατσίω φίλοι μας...και όχι μόνο

Το Κονκλάβιο του Γαλατσίου ,έλυσε το πρόβλημα του COVID 19 στο Ιντερνετ καφέ.

-
Εκεί στο Ιντερνετ καφέ,γιατι φλυαρείτε και δεν λέτε απολύτως τίποτα?

-
Το Χάος επόμενη Δημοτική αρχή?

- Εν ἀρχή ἦν τὸ Χάος ... τού Γαλατσίου

- Στον καιρό του "Μπάλου"

- Δήμαρχος μαινόμενος

- Φιλάνθρωπος ή φιλόζωος

- Από την καλύβα ψηλά στο βουνό, στη γκρίζα πόλη .

- Οι αναλυτές γκρεμίζουν - τα χελιδόνια κτίζουν...

-- Καψούρες....
Οι αναλύσεις στο Καφέ Gallo

- Ντεϊσμός και Ύβρις  

 Λαχανόκηποι και κάνναβις  

- Στο κήπο της Παναγιάς της Ινδιάνας

-... Το Πανηγύρι 

--- 12 ο' clock

-Η Αίθουσα αναμονής στο Γαλάτσι

- Σφοδρή σύγκρουση του Δημάρχου με τον υιό του Δαιδάλου

 Αμπέλια και λαχανόκηποι στο Γαλάτσι

Είναι η κ. Έλενα Ζέρβα η αντανάκλαση της κ. Αυλωνίτου;

- Ξανθή και κόκκινη Παναγιά

- Το Γαλάτσι στην αρχαιότητα

- Η διανόηση του Γαλατσίου στην εξορία

- Τα ιερά της πόλης μας

Ίδιες ειδήσεις - ίδια προπαγάνδα - ίδιες μορφές

- Είδωλα ή άλλως αντανακλάσεις 

- Όλα είναι "Μήδεια"...

- Αφιέρωμα στον Έρωτα

Πανδημία και Φρόϋντ ή άλλως το καφενείον η Ελλάς - μέρος Β' 

Πανδημία και Φρόϋντ ή άλλως το καφενείον η Ελλάς  

-Πλατεία Ιάκωβου Καμπανέλη...στο Γαλάτσι

Διανόηση στο καφέ Ιντερνέτ ...

-Προς αφελείς ψηφοφόρους …

-Ο Διανοούμενος ... 

 

 

 

-Λεωφόρος Βέϊκου

 Πολύ καιρό πριν, κοντά τέσσερα χρόνια, οι ομάδες προετοιμάζονταν για τον μεγάλο αγώνα, άλλαζαν προπονητές, απέλυαν παίκτες, αγόραζαν ανερχόμενα αστέρια του αθλήματος, τα προεδρεία των ομάδων άλλαζαν σχέδια, η παράγκα του ποδοσφαίρου ήταν ήδη παρούσα και στο 
basket (αρκετοί θυμόντουσαν την παλιά δωροδοκία που στάθηκε αφορμή να υποβιβαστεί ομάδα της πόλης μας μιάς και στο δικαστήριο αποδείχτηκε η ενοχή στελέχους της), στο δημοφιλέστερο άθλημα στην Ελλάδα μετά το μπαρμπούτι και τον Θανάση.

Έπειτα από αποφάσεις της Ομοσπονδίας, ο τελικός των τελικών ορίστηκε για τις 8 του Οκτώβρη, σημαδιακό μήνα μιάς και έναν άλλο Οκτώβρη, έναν αιώνα πίσω, συνασπίστηκαν αναρχικοί, μπολσεβίκοι και λοιποί και με μπροστάρη τον Λέοντα Τρότσκι, τον προπονητή του Κόκκινου Στρατού, σάρωσαν τις στρατιές του Τσάρου και στο τέλος, όπως είναι γνωστό, επικράτησε η μειοψηφία των επαναστατών του 5%, δηλαδή οι μπολσεβίκοι, διότι είχαν την καλύτερη οργάνωση από τους άλλους, άριστοι επαγγελματίες επαναστάτες, και με την πάροδο του χρόνου δημιούργησαν την φημισμένη πια Λαοκρατία, να τα μολογάμε αυτά, να μην ντρεπόμαστε.

Στον μεγάλο αγώνα του καιρού μας, στο μεγάλο ντέρμπυ σύμφωνα με τους ειδικούς αναλυτές, η κάθε επαναστατική ομάδα θεώρησε καλό να προχωρήσει μόνη της, δεν ομονόησαν έστω και υποκριτικά όπως την εποχή του τσεκουρωμένου Λέοντα και διάλεξαν η κάθε μία τον δικό της δρόμο. Πέντε συνολικά ομάδες διεκδικούσαν την μεγάλη νίκη. Ας τις αναφέρουμε διότι έχουν περάσει πλέον στη σφαίρα της θυσίας και της αντρειοσύνης, στο Πάνθεο των ηρώων.

Πρώτη ομάδα αυτή του BlueGreenWhite & Orange Marx, έμπειρη ομάδα εφόσον σε δύο προηγούμενες επαναστάσεις είχε πνίξει κάθε αντίδραση και είχε θριαμβεύσει με μεγάλα ποσοστά, ήτοι είχε μεγάλη αποδοχή του άδολου λαού.

Δεύτερη ομάδα αυτή του RedChar, αυτή η ομάδα είχε άριστη οργάνωση μιάς και είχε αντιγράψει την οργανωτική δομή των μπολσεβίκων του περασμένου αιώνα, σκληρή ομάδα, με την μορφή αρνιού αλλά καρδιά λύκου. Επικίνδυνη διότι είχε ξεπεράσει το σημαδιακό ποσοστό του 5%.

Τρίτη ομάδα αυτή του σκληρού GreenBlueOrange & Red, Gerard, αυτή η ομάδα επειδή δεν είχε οργανωτικές ικανότητες, συμφώνησε με την ετοιμοπόλεμη ομάδα των ανένταχτων επαναστατών, της ομάδας δηλαδή των Galakidon, που και εμπειρία μεγάλη είχε από παλιότερες επαναστάσεις αλλά και τη θέληση για να αλώσει την αντίπαλη μπασκέτα.

Τέταρτη ομάδα αυτή της Orange, Angie, και αυτή η ομάδα είχε λάβει μέρος σε παλιότερες επαναστάσεις και ήταν οριακά στο κρίσιμο 5%.  Αντιμετώπιζε όμως γενικότερα προβλήματα λόγω της εισβολής των Casel & Taylor, που θέλησαν να προσφέρουν τις γνώσεις τους σε ένα αβέβαιο περιβάλλον με την στήριξη του Alexis, του πρώην αποτυχημένου προπονητή της ομάδας. Οι Casel & Taylor έδωσαν παράλληλα μεγάλη χαρά στον αθώο θεατή με την αναγγελία του γάμου τους στην εφημερίδα New York City, αν και μπέρδεψαν λίγο τους οπαδούς τους διότι στο προσκλητήριο γάμου έδιναν το IBAN της Amerikan Express για την οικονομική ενίσχυση του μελλοντικού έγγαμου βίου τους.

Πέμπτη ομάδα αυτή του Steve Sk, ειδικά αυτή η ομάδα δεν περίμενε να συμμετάσχει σε επαναστάσεις, η ίδια από την φύση της ήταν μία επανάσταση. Παρούσα διαρκώς στον αγώνα των «κάτω» με τους «πάνω», καθαρή σαν το κρύσταλλο, με άριστη οργάνωση αλλά με λόγο τόσο επαναστατικό που φόβιζε ακόμα και όλες τις άλλες δήθεν επαναστατικές ή αριστερές/κομμουνιστικές ομάδες. Οπαδούς πολλούς δεν είχε αλλά ήταν όλοι οπαδοί αγνοί. Λίγοι αλλά λέοντες.

Η Κεντρική Ομοσπονδία, για να κερδίσει εργατοώρες, άρα να μειώσει τα κόστη, αποφάσισε να μην γίνουν Play off αλλά να δοθεί ένας αγώνας μία κι έξω. Έτσι, όπως προανέφερα, η 8η Οκτωβρίου ήταν η μεγάλη μέρα. Την Κυριακή στις 19.00 μμ. Στο υπόγειο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου που βρίσκεται διακόσα μέτρα κάτω από την κεντρική πλατεία Γαλατσίου. Τότε, τον καιρό που λαμβάνονταν οι δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της πόλης μας και της παράλληλης κατασκευής του ΜΕΤΡΟ, σοφά αποφάσισε ο Marx και η ομάδα του για την κατασκευή υπόγειου κλειστού γηπέδου basket. Πάνω από το γήπεδο είναι το parking των 500 θέσεων και πάνω από αυτό η κεντρική πλατεία του Γαλατσίου.

Από νωρίς ο κόσμος συνέρρεε με ό,τι μέσα υπήρχαν, με το ΜΕΤΡΟ, με τα πόδια, με μηχανάκια, με πατίνια – σιγά αλλά σταθερά, ο κόσμος κατέβαινε στο βάθος της αβύσσου για να γίνει μάρτυρας ενός επικού αγώνα. Λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, το μισό σχεδόν γήπεδο ήταν γεμάτο. Περίπου 19.263 θεατές καθόντουσαν άνετα στο μισό γήπεδο. Οι θεατές του υπόλοιπου και παραπάνω μισού, περίπου 19.337 θεατές, δεν κατέβηκαν στην υπόγα αλλά προτίμησαν να μείνουν έξω στην πλατεία, να φάνε σουβλάκια και μαλλί της γριάς, να πιούνε μπύρες και γλυκά κρασιά. Δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στον σικέ αγώνα, όπως με χάρη τον έλεγαν. Ενεργοί πολίτες μεν, αλλά στο θέατρο της δήθεν συμμετοχής φώναζαν όχι!

Λίγο πριν αρχίσει το Jump Ball, συνασπίστηκαν οι τέσσερις εναντίον του ενός κι έτσι, ο Marx, είχε αντιπάλους τον Char, τον Gerard, την Angie και τον Steve Sk. Ας μεταφερθούμε όμως σε κείνον τον αγώνα: Διαιτητές είναι οι Dour kai Ioakeim, προπονητής του Marx είναι ο άλλος του εαυτός και οι υπόλοιποι έχουν μαζική προπονητική υποστήριξη από το Κονκλάβιο, που του δίνεται μία μοναδική ευκαιρία να αποδείξει στο πεδίο την θεωρία του περί πολιτικών παιγνίων. Στο Jump Ball του αγώνα, ο ψηλότερος όλων, ο power forward Gerard, παίρνει την μπάλα και γρήγορα την πασάρει στον shooting guard Char, που δίχως να χάσει χρόνο, έξω από την γραμμή των 6,25 μ. σηκώνεται και σκοράρει εύκολα, δίχως πίεση από τον Marx. Σηκώνονται από τις θέσεις τους οι φανατικοί οπαδοί των Red και επευφημούν το αστέρι της ομάδας τους.Ο Marx, από τη θέση του point guard (άλλως και play maker), παίρνει την μπάλα με νεύρο, κοιτάζει στο γήπεδο τα είδωλα συμπαίκτες του και πασάρει αριστοτεχνικά προς τη θέση του shooting guard. Εκεί, βρίσκεται πάλι ο ίδιος, πατάει γερά στο παρκέ και ισοφαρίζει έξω από τα 6,25 μ. Χαμός στην εξέδρα, ολόκληρο σχεδόν το γήπεδο αποθεώνει την ομαδική προσπάθεια του Marx.

H Angiepoint guard της ομάδας, κατεβάζει εύκολα τη μπάλα προς τη ρακέτα, πασάρει στον Char αλλά αυτός κλείνεται γρήγορα από τον Marx, βρίσκει όμως με έξυπνο τρόπο τον Gerard κάτω από τη ρακέτα που δεν δυσκολεύεται να σηκωθεί και να καρφώσει τη μπάλα στο στεφάνι. Από κοινού οι οπαδοί της Orange και των Galakidon αποθεώνουν την ομαδική προσπάθεια, οι Red σωπαίνουν.

Ο Marx, δεν το βάζει κάτω, με την ασύλληπτη ταχύτητα που διαθέτει, παίζοντας παράλληλα σε όλες τις θέσεις, τρέχει, ελίσσεται, δίνει πάσες στον εαυτό του, σκοράρει, καρφώνει, παίρνει time out, δίνει νέες εντολές στον άλλο του εαυτό, κατορθώνει με στρατηγική βάθους και προηγείται με μεγάλη διαφορά στο σκόρ.

Οι αντίπαλοι, προσπαθούν, τον Steve Sk όμως δεν τον παίζουν, δεν του δίνουν πάσες, λες και είναι συνεννοούμενοι να τον αφήσουν άποντο. Διακρίνοντας αυτός την υποκρισία τους, κάνει κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες αλλά δεν του βγαίνουν, η άμυνα του Marx είναι πολύ-επίπεδη, σκληρή, δεμένη, σχεδόν αλάθητη.

Στα time out που παίρνει το Κονκλάβιο βλέποντας το σκόρ να ξεφεύγει, προσπαθεί μάταια να βελτιώσει τα πράγματα, αναλύει, εκνευρίζεται, δίνει λάθος οδηγίες και οι CharAngie και Gerard μπερδεύονται, φορτώνονται με φάουλ, δεν βρίσκονται σε καλή μέρα. Ο Elias, ο μασέρ της ομάδας καθιστός στην καρέκλα του ξεσπά σε λυγμούς. Θυμάται τα περασμένα μεγαλεία της Green Team, θυμάται τις προτάσεις του να αναλάβει αυτός αρχηγός για να διαλύσει τον Marx στο γήπεδο, θυμάται την απροθυμία των άλλων στην μεγαλειώδη πρότασή του, θυμάται τα σπουδαία και ξεσπά σε λυγμούς.

Ο Αγώνας έχει πλέον κριθεί, ο Marx προηγείται των CharGerardAngie και Steve Sk με 68 – 27 και απομένουν μόνο 4 δεύτερα για να σφυρίξουν οι Dour και Ioakeim το τέλος του αγώνα, αγώνα εύκολου γι’ αυτούς, χωρίς πίεση για δύσκολες αποφάσεις.

Ο Marx, έχει την μπάλα στην κατοχή του στην τελευταία επίθεση, το ταμπλό δείχνει 4 δεύτερα πριν το τέλος του αγώνα, οι αντίπαλοι, καταλαβαίνοντας ότι ο Marx δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν προλαβαίνει εξάλλου, κάθονται γύρω από την μπασκέτα τους. Ο Marx, είναι κάτω από την δική του μπασκέτα, σηκώνει το βλέμμα στο ταμπλό, βλέπει τον εναπομείναντα χρόνο και αρχίζει να τρέχει σαν τον Κεντέρη με ασύλληπτη ταχύτητα, στο μέσον του γηπέδου, με την μπάλα στο ένα χέρι, σηκώνεται στον αέρα, περπατά κυριολεκτικά στον αέρα και προσγειώνεται πάνω στην αντίπαλη μπασκέτα τραντάζοντας το φιλέ με το κάρφωμά του.

Οι Dour και Ioakeim, δείχνουν πέντε πόντους αντί για δύο. Το τελικό σκορ διαμορφώνεται σε 73 – 27. Το Κονκλάβιο εκρήγνυται, όχι για τους πέντε πόντους αλλά υποστηρίζοντας ότι ο Marx έκανε βήματα στον αέρα και απαιτεί να ακυρωθεί το καλάθι. Οι διαιτητές σφυρίζουν τη λήξη του αγώνα και φανατικοί οπαδοί των ομάδων κατακλύζουν το παρκέ. Η εξέδρα πάλλεται από ενθουσιασμό, στο παρκέ, 26 χορευτές και χορεύτριες του Marx5 του Char2 της Angie και άλλοι 2 του Gerard, αγκαλιάζονται και αρχίζουν όλοι και όλες μαζί να τραγουδούν μαζί με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Steve Sk, μόνος του, φοράει τις φόρμες του. Φεύγει αθόρυβα από το γήπεδο, παίρνει το ασανσέρ και βγαίνει έξω στην πλατεία ν’ αναπνεύσει καθαρό αέρα. Εκεί συναντάει την πλειοψηφία του κόσμου, να τρώει σουβλάκια και μαλλί της γριάς και να πίνει μπύρες και γλυκά κρασιά. Ανακατεύεται μαζί τους και συμμετέχει στο σιωπηλό γλέντι τους. «Τι ήθελα εγώ να πάω στην υπόγα και να παίξω σε αγώνα σικέ;», αναρωτήθηκε, «ο αγώνας της αξιοπρέπειας εδώ πάνω είναι, στον καθαρό αέρα, στην πλειοψηφία του κόσμου που δεν συμμετέχει στην υποκρισία του πολιτικού συστήματος».

Ο Larry king, από τα δημοσιογραφικά έδρανα, έχει φουντώσει στο πρόσωπό του που βγάζει φωτιές. Άλλα περίμενε, άλλα επιθυμούσε, άλλα αντίκρυσαν τα μάτια του στην υπόγα της κεντρικής πλατείας. Δεν πειράζει Larry, μην στεναχωριέσαι, σε πέντε χρόνια ίσως κάνεις καλύτερη επιλογή, ίσως ...

 

Του Πεζοπόρου

 

 

Το Οδοιπορικό μου 

-Επιστροφή στην καθημερινότητα & η προσέγγιση της Ελευθερίας

- Aπό τον Πελετίδη μέχρι τον Μαρκόπουλο

- Τα μετεκλογικά παράδοξα συνεχίζονται 

- Τα παράδοξα των Δημοτικών εκλογών στο Γαλάτσι


-
Μπορεί η πόλη μας, να εκλέξει περιφερειακούς συμβούλους?  Ναι μπορεί.

- Ο τοπικισμός είναι αρρώστια?

- Αμπάριζα στον Δήμο....

- Ο Αγώνας ο καλός, είναι ο προεκλογικός- ψηφίστε με να σας αλλάξω

- "Δράσεις" στο βουνό.

- Ολίγα περί πολιτικών μετρίων ή αρίστων

- Εκλογική ανατροπή προ των πυλών

- Καμένη πατρίδα ...καμένα μυαλά.

- Τόπο στα νιάτα..ή στη μπάντα στη μπάντα...περνάει ο Λοσάντα

- Οι παρανομίες εντός και εκτός πόλεως ή όλα είναι καλώς καμωμένα?

- Η Λιθόστρωτη πόλη μας

- O Δήμαρχος της πόλης μας και οι πολίτες της

- Καφέ - Γαλακτοπωλείο - Ζαχαροπλαστείο, Βασ. Τζώρτζου

- Wow(Oυάου) - η φωνή των εξωγήινων

- Ο κυρ' Αντώνης....

- Πίκρα...στην πόλη μας και όχι μόνο

- Έχει καταφύγια το Γαλάτσι;

- Πικ νικ στο Δάσος του Βέϊκου

- Ο Γητευτής των Ά...λογων!

- Xρύσα Χαραλαμπίδου - ο άνθρωπος της πόλης μας

- Πως να σώσεις τέτοια πόλη?

- Το κόκκινο Άλσος και οι ιδεολογικές παράγκες του

Συριζαϊική κλάψα στη πόλη μας,για ψήφους

Ποιον Λιγούρη να ψηφίσω παππού?

- Η άδεια και όμορφη πόλη μας τις μέρες του Πάσχα

- Η αγέλη των ψηφοφόρων

- H αναρχία της πόλης μας

- Oι λιγούρηδες της εξουσίας

Το  Πάσχα εδώ κι εκεί...

 - Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως & επανάσταση 1821

Η αριστερά στο μαντρί του Δημάρχου μας;

- Οι κραυγές του "σοφού" γέροντα

- Η φασολάδα της Καθαράς Δευτέρας στο Άλσος Βεϊκου


- Μ
ισό λεπτό...ε;

-και το ΚΚΕ στηρίζει Μαρκόπουλο ?
-Οι παλιοί άνθρωποι της πόλης μας - τα κρεοπωλεία τους & άλλα εμπορικά καταστήματα

-Η αντιπαλότητα κρεατοφάγων & φυτοφάγων

-Έργα ανάπτυξης του Γαλατσίου

-Στους δρόμους της πόλης μας

-Oι ραδιοφωνικοί σταθμοί της πόλης μας

-Ανάδελφες δημοτικές κινήσεις ή σκέψεις?

-Συκιά,Χαρβάτι ή στα μπακαλιαράκια του Αντρέα?

-Η Βιομηχανική ζώνη στην Ακτημόνων

-Κονκλάβιο & Φώτα στη πόλη μας

-Ο Προφήτης μας ο Ηλίας

-Η ...τρομοκρατία του Δημάρχου

-Ποδόσφαιρο & βοδινό κρέας

-Δαγκωτό στη κάλπη

-Kομματικές παρατάξεις εναντίον της τοποικής κοινωνίας

-Η τέχνη του να γράφεις,χωρίς να λες τίποτα

-Πως θα πέσει ο Βούδας της πόλης μας

O Kαλαματιανός

-Oι διενέξεις της αριστεράς και άλλα τινά...

-Οι πρωτοπόροι γιατροί της πόλης μας και όχι μόνο

-Πάμε για μπιλιάρδο στου Αλέκου την υπόγα?

-Καφέ Παπαγαλίνο - η Wall street της πόλης μας

-Το Bulling των δασκάλων της πόλης μας

-Γιώργος Μουφλουζέλης -ο μεγάλος ρεμπέτης της πόλης μας

-Τα βιβλιοπωλεία &  οι βιβλιόφιλοι της πόλης μας

-O Γρεβενιώτης

-Είναι γνήσια η "appodixi"

-Στις εκλογές ψηφίζουμε τα "είδωλά" μας

-Ο αιρετός τύραννος

-H "μαύρη" προπαγάνδα..

-Το 5ο πάρκινγκ στη ΛΑΤΟ

-Οι επαναστάτες του τίποτα,για τον επόμενο δημαρχιακό θώκο

- Πάλι θα σαρώσει ο Δήμαρχος

Διακίνηση ιδεών ή συμφερόντων

- Ερωτευμένα ζευγάρια στην κόκκινη Παναγιά

- Σκάκι & Παράλογο

- Kαλοκαιρινό σεξ στο ίντερνετ καφέ

- Ο Aλέξης ...στο δείπνο των 7!

Οι γιαουρτάδες του Γαλατσίου

- Πανηγύρι Αγίας Γλυκερίας - παραλειπόμενα

- Η εκπομπή του Larry King για το κονκλάβιο

- Μη φοβάσαι το δεξί σου χέρι Δήμαρχε

Το Πάσχα έφυγε...

- Ο τελευταίος πειρασμός

- Πεζοπορώντας στο παλιό Γαλάτσι

Είναι προοδευτικές οι ιδεολογίες?Είναι προοδευτικοί οι ακολουθούντες αυτές πιστά?

- Τo κονκλάβιο στη τηλεόραση

- Τα μπαρμπέρικα της πόλης μας

- Εσείς εκεί στο κονκλάβιο τι ρόλο παίζετε αλήθεια?

Οι αμαρτίες της Λεωφόρου Βεϊκου και οι αναμάρτητοι κριτές

 Αίφνης,δίχως λόγο και αιτία,εξερράγη ο Ίκαρος

- Tα βαρέα οχήματα του Δήμου,δεν είναι πασαρέλα για modeling

- Εγκαίνια της κεντρικής πλατείας Γαλατσίου

- Το επεισόδιο της Σταύρωσης στην Λ. Βεϊκου

- Το υπόγειο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία στην πόλη μας!

- Στο καμίνι της ΛΑΤΟ το αποτεφρωτήριο της πόλης του Γαλατσίου

Ο πόνος της κ. Σαπουνά

H περιφρούρηση του Γ.Γ. του ΚΚΕ στο Γαλάτσι 

Σύγκρουση καλαματιανών παραγόντων στη πόλη μας στο Hasta Luego

- Αγιασμός των υδάτων στο Κολυμβητήριο Γαλατσίου

- Κοπή βασιλόπιτας στο Γαλάτσι

- Κάλαντα για όλα τα παιδιά του κόσμου

Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Άλσος Βέϊκου - Δήμαρχος εναντίον όλων

- Μικρές ιστορίες της πόλης μας

- Ο "Αθώες" μαχαιριές στους κόλπους του Σύριζα της πόλης μας

- Ο Ρόλος - Ποιος ο δικός σου ρόλος Ίκαρε?

- Στην αμαρτωλή πόλη μας ,γαπ ή ανδρουλάκης?Δουλεία ή ελευθερία?

- Παλαιό Τέρμα -Ζαχαροπλαστείο Νάταλι

- Κονκλάβιο κι ελευθερία

- Ηλίααααα ρίξτο το ΠΑΣΟΚ

Τους νέους Αντιδημάρχους τους ξέρουμε.Τον επόμενο Δήμαρχο τον ξέρουμε?

Οι στοές στο Γαλάτσι

- Καφέ 48 - κλιμάκιο του Κονκλάβιου και ο αθλητισμός της πόλης

- Ρομποτική ή πολιτική?- Επιστήμη ή ανοησία?

Πολίτες - Ενημέρωση και πράττειν άλογα  

Τα λουκάνικα του συμβούλου και άλλα τινά

- Ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος

- Το Πολυτεχνείο ,η θυσία του & τα κόμματα 

- Απάντηση του Πεζοπόρου στην επιστολή-κόλαφο που έλαβε από το Κονκλάβιο Γαλατσίου!

- ΜΚΟ στο ΠΑΛΑΙ και παίζω-πορεία

- Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ

Ta ΜΜΕ του Γαλατσίου..

-Οι "προοδευτικοί" εν Γαλατσίω φίλοι μας...και όχι μόνο

Το Κονκλάβιο του Γαλατσίου ,έλυσε το πρόβλημα του COVID 19 στο Ιντερνετ καφέ.

-
Εκεί στο Ιντερνετ καφέ,γιατι φλυαρείτε και δεν λέτε απολύτως τίποτα?

-
Το Χάος επόμενη Δημοτική αρχή?

- Εν ἀρχή ἦν τὸ Χάος ... τού Γαλατσίου

- Στον καιρό του "Μπάλου"

- Δήμαρχος μαινόμενος

- Φιλάνθρωπος ή φιλόζωος

- Από την καλύβα ψηλά στο βουνό, στη γκρίζα πόλη .

- Οι αναλυτές γκρεμίζουν - τα χελιδόνια κτίζουν...

-- Καψούρες....
Οι αναλύσεις στο Καφέ Gallo

- Ντεϊσμός και Ύβρις  

 Λαχανόκηποι και κάνναβις  

- Στο κήπο της Παναγιάς της Ινδιάνας

-... Το Πανηγύρι 

--- 12 ο' clock

-Η Αίθουσα αναμονής στο Γαλάτσι

- Σφοδρή σύγκρουση του Δημάρχου με τον υιό του Δαιδάλου

- Tα βαρέα οχήματα του Δήμου,δεν είναι πασαρέλα για modeling

- Εγκαίνια της κεντρικής πλατείας Γαλατσίου

- Το επεισόδιο της Σταύρωσης στην Λ. Βεϊκου

- Το υπόγειο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία στην πόλη μας!

- Στο καμίνι της ΛΑΤΟ το αποτεφρωτήριο της πόλης του Γαλατσίου

Ο πόνος της κ. Σαπουνά

H περιφρούρηση του Γ.Γ. του ΚΚΕ στο Γαλάτσι 

Σύγκρουση καλαματιανών παραγόντων στη πόλη μας στο Hasta Luego

- Αγιασμός των υδάτων στο Κολυμβητήριο Γαλατσίου

- Κοπή βασιλόπιτας στο Γαλάτσι

- Κάλαντα για όλα τα παιδιά του κόσμου

Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Άλσος Βέϊκου - Δήμαρχος εναντίον όλων

- Μικρές ιστορίες της πόλης μας

- Ο "Αθώες" μαχαιριές στους κόλπους του Σύριζα της πόλης μας

- Ο Ρόλος - Ποιος ο δικός σου ρόλος Ίκαρε?

- Στην αμαρτωλή πόλη μας ,γαπ ή ανδρουλάκης?Δουλεία ή ελευθερία?

- Παλαιό Τέρμα -Ζαχαροπλαστείο Νάταλι

- Κονκλάβιο κι ελευθερία

- Ηλίααααα ρίξτο το ΠΑΣΟΚ

Τους νέους Αντιδημάρχους τους ξέρουμε.Τον επόμενο Δήμαρχο τον ξέρουμε?

Οι στοές στο Γαλάτσι

- Καφέ 48 - κλιμάκιο του Κονκλάβιου και ο αθλητισμός της πόλης

- Ρομποτική ή πολιτική?- Επιστήμη ή ανοησία?

Πολίτες - Ενημέρωση και πράττειν άλογα  

Τα λουκάνικα του συμβούλου και άλλα τινά

- Ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος

- Το Πολυτεχνείο ,η θυσία του & τα κόμματα 

- Απάντηση του Πεζοπόρου στην επιστολή-κόλαφο που έλαβε από το Κονκλάβιο Γαλατσίου!

- ΜΚΟ στο ΠΑΛΑΙ και παίζω-πορεία

- Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ

Ta ΜΜΕ του Γαλατσίου..

-Οι "προοδευτικοί" εν Γαλατσίω φίλοι μας...και όχι μόνο

Το Κονκλάβιο του Γαλατσίου ,έλυσε το πρόβλημα του COVID 19 στο Ιντερνετ καφέ.

-
Εκεί στο Ιντερνετ καφέ,γιατι φλυαρείτε και δεν λέτε απολύτως τίποτα?

-
Το Χάος επόμενη Δημοτική αρχή?

- Εν ἀρχή ἦν τὸ Χάος ... τού Γαλατσίου

- Στον καιρό του "Μπάλου"

- Δήμαρχος μαινόμενος

- Φιλάνθρωπος ή φιλόζωος

- Από την καλύβα ψηλά στο βουνό, στη γκρίζα πόλη .

- Οι αναλυτές γκρεμίζουν - τα χελιδόνια κτίζουν...

-- Καψούρες....
Οι αναλύσεις στο Καφέ Gallo

- Ντεϊσμός και Ύβρις  

 Λαχανόκηποι και κάνναβις  

- Στο κήπο της Παναγιάς της Ινδιάνας

-... Το Πανηγύρι 

--- 12 ο' clock

-Η Αίθουσα αναμονής στο Γαλάτσι

- Σφοδρή σύγκρουση του Δημάρχου με τον υιό του Δαιδάλου

 Αμπέλια και λαχανόκηποι στο Γαλάτσι

Είναι η κ. Έλενα Ζέρβα η αντανάκλαση της κ. Αυλωνίτου;

- Ξανθή και κόκκινη Παναγιά

- Το Γαλάτσι στην αρχαιότητα

- Η διανόηση του Γαλατσίου στην εξορία

- Τα ιερά της πόλης μας

Ίδιες ειδήσεις - ίδια προπαγάνδα - ίδιες μορφές

- Είδωλα ή άλλως αντανακλάσεις 

- Όλα είναι "Μήδεια"...

- Αφιέρωμα στον Έρωτα

Πανδημία και Φρόϋντ ή άλλως το καφενείον η Ελλάς - μέρος Β' 

Πανδημία και Φρόϋντ ή άλλως το καφενείον η Ελλάς  

-Πλατεία Ιάκωβου Καμπανέλη...στο Γαλάτσι

Διανόηση στο καφέ Ιντερνέτ ...

-Προς αφελείς ψηφοφόρους …

-Ο Διανοούμενος ... 

 

 

 

-Λεωφόρος Βέϊκου

Από τον ρυθμό των εκλογών περάσαμε στον ρυθμό της καθημερινότητας. Οπότε ας φύγουμε απ’ όσα παράγουν συγκρούσεις διότι έν τέλει, πολύ μας κούρασε όλο αυτό το παιχνίδι με τους «καλούς και τους κακούς», με τους «άλλους κι εμάς», με «τους σωστούς και τους λάθος», με όσα τέλος πάντων εργαλεία διαθέτει η σύγκρουση για να μπαίνει ανάμεσά μας και να μας κατηγοριοποιεί. Όπου σύγκρουση, αν δεν αρέσει η λέξη αυτή, χρησιμοποιείστε τη λέξη «ιδεολογία», είναι περισσότερο της μόδας κι άς έχουμε περάσει στον θάνατο των ιδεολογιών.

Αν κάτι δεν πεθαίνει, αυτό είναι η Ελευθερία. Δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο -λέει ο νούς-, που να μην είναι αποτέλεσμα μιάς αιτίας προηγούμενης και που να μη γίνεται και αυτό αιτία ενός επόμενου άλλου αποτελέσματος. Η ικανότητα να ταξινομούνται τα φαινόμενα κατά την μεταξύ τους αιτιώδη σχέση δίνει την κατηγορία της αιτιότητας. Ότι όλα τα πράγματα υπάγονται στον λογικό αυτό Νόμο χαρακτηρίζει την νομοτέλεια αλλά η ισχύ αυτής εντοπίζεται στα προϊόντα της φύσης. Ο άνθρωπος που ανεβαίνει ψηλότερα από τον φυσικό νόμο, που θέτει σκοπούς, που ενσυνείδητα μοχθεί για την πραγματοποίησή τους, διαλύει τα δεσμά που θέτει η φυσική νομοτέλεια και οδηγείται προς την Ελευθερία. Ως ελεύθερη συνείδηση ο άνθρωπος δεν δρα σαν φυσικός οργανισμός κατά τον νόμο της αιτιότητας – αυτό κάνει καθ’ όσο μετέχει εντός της φύσης, αλλά δημιουργεί έργα τέχνης και επιστήμης με την προσωπική του σφραγίδα. Έργο της ελεύθερης συνείδησης του ανθρώπου είναι η ιστορία.

Η ιστορική πορεία του ανθρώπου ξεκινά από τα πάθη και τις ορμές. Αν αυτά τα χαρακτηριστικά μείνουν χωρίς εξέλιξη, όπως γίνεται στα ζώα, η ζωή ακολουθεί τον φυσικό της δρόμο, είναι συνέχεια του φυσικού γίγνεσθαι (νομοτέλεια), δεν δημιουργεί ιστορία. Οι πράξεις όμως των ανθρώπων έχουν νόημα, είναι ψυχικά και όχι φυσικά γεγονότα. Είναι γεγονότα συνειδητά, παράγονται από την ελεύθερη ανθρώπινη συνείδηση. Το ζήτημα είναι, πως ο δέσμιος του φυσικού νόμου άνθρωπος θα γλυτώσει από τα δεσμά του, πως θα υπερβάλει τον φυσικό νόμο, όσο και αν δεν είναι νοητό να διασπαστεί. Τον φυσικό νόμο ο άνθρωπος τον υπερβάλει με τον ιστορικό νόμο της πολιτείας. Ο άνθρωπος ελεύθερος γίνεται εφόσον υποτάσσει τον φυσικό νόμο της αναγκαιότητας στον ιστορικό νόμο της συνείδησης και εφόσον στα πνευματικά του έργα ο άνθρωπος, ο δημιουργός του Πολιτισμού, δρα ως προσωπικότητα, δημιουργεί αξίες και με αυτές γίνεται προσμέτρηση κάθε έργου στην περιοχή της τέχνης, της επιστήμης, της Πολιτείας και της συμβίωσης του με τον συνάνθρωπό του.

Ας δωθεί εδώ η διευκρίνηση ότι, κατ’ ουσία ο άνθρωπος δεν διασπάται, δεν διαιρείται σε φυσικό και πνευματικό. Συγχωρείται όμως ο εννοιολογικός χωρισμός -όχι πραγματικός-, για να υπογραμμισθεί πως λυτρώνεται η ελεύθερη συνείδηση από τα δεσμά που παρεμβάλει η φυσική νομοτέλεια. Πρώτος χώρισε τη φύση από τον άνθρωπο ο Kant. Η φύση υπόκειται σε νόμους, ο άνθρωπος δημιουργεί την ιστορία του Πολιτισμού, δρα αυτόνομα. Με αυτές τις αιώνιες και ακατάλυτες αξίες που αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί πέρα από χρόνο και χώρο, συνθέτει ενότητες και συστήματα μέσω των οποίων ερμηνεύει τα ψυχικά και πνευματικά γεγονότα.

Τους σκοπούς των πράξεων του ελεύθερου ανθρώπου βλέπει η ιστορία έξω από τους φυσικούς νόμους και πάντοτε μέσα στους πνευματικούς του αγώνες. Ο ιστορικός υλισμός θυσιάζει το μεγάλο γεγονός της αυτονομίας της συνείδησης με το να δέχεται ότι η ιστορία είναι προέκταση της φύσης χωρίς πνευματικούς σκοπούς και μόνο με υλικούς. Έκ των προτέρων δογματικά τίθεται η αξίωση, ότι κάθε ιστορικό γεγονός προέρχεται από οικονομικούς παράγοντες. Παραπάνω από τους φυσικούς αγώνες υπάρχουν μέσα στην ιστορία πνευματικοί αγώνες, έξω από την οικονομική ζωή. Το ζήτημα δεν έγκειται στο τι είναι ένας χωράφι, μία χαράδρα, ένα ποτάμι, ένας λόφος αλλά τι αξίζει η δημιουργία ενός συνοικισμού, η νίκη ενός αθλητή στο στίβο, η αποτύπωση νοήματος σε ένα έργο τέχνης. Ένα φυσικό γεγονός το δέχεται κανένας όπως είναι. Ένα δημιούργημα όμως της ελεύθερης συνείδησης του ανθρώπου το κατανοεί και ερμηνεύει τον σκοπό της δημιουργίας του. Ροπή προς τα έξω αποκαλύπτει το υλικό περιεχόμενο του κόσμου. Εμβάθυνση προς τα μέσα αναπαύει το πνεύμα, διότι το φέρνει στη συνείδηση του εαυτού του. Και ο κόσμος γίνεται πρόβλημα της συνείδησης, όπως ο άνθρωπος ως συνείδηση αποκαλύπτει τον εαυτό του μέσα στον κόσμο. Ενεργεί λοιπόν ο άνθρωπος και η ενέργειά του δεν είναι παρά θέση και πραγματοποίηση σκοπών.

Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα: Ποιο είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου;

Του Πεζοπόρου

 

Το Οδοιπορικό μου 

- Aπό τον Πελετίδη μέχρι τον Μαρκόπουλο

- Τα μετεκλογικά παράδοξα συνεχίζονται 

- Τα παράδοξα των Δημοτικών εκλογών στο Γαλάτσι


-
Μπορεί η πόλη μας, να εκλέξει περιφερειακούς συμβούλους?  Ναι μπορεί.

- Ο τοπικισμός είναι αρρώστια?

- Αμπάριζα στον Δήμο....

- Ο Αγώνας ο καλός, είναι ο προεκλογικός- ψηφίστε με να σας αλλάξω

- "Δράσεις" στο βουνό.

- Ολίγα περί πολιτικών μετρίων ή αρίστων

- Εκλογική ανατροπή προ των πυλών

- Καμένη πατρίδα ...καμένα μυαλά.

- Τόπο στα νιάτα..ή στη μπάντα στη μπάντα...περνάει ο Λοσάντα

- Οι παρανομίες εντός και εκτός πόλεως ή όλα είναι καλώς καμωμένα?

- Η Λιθόστρωτη πόλη μας

- O Δήμαρχος της πόλης μας και οι πολίτες της

- Καφέ - Γαλακτοπωλείο - Ζαχαροπλαστείο, Βασ. Τζώρτζου

- Wow(Oυάου) - η φωνή των εξωγήινων

- Ο κυρ' Αντώνης....

- Πίκρα...στην πόλη μας και όχι μόνο

- Έχει καταφύγια το Γαλάτσι;

- Πικ νικ στο Δάσος του Βέϊκου

- Ο Γητευτής των Ά...λογων!

- Xρύσα Χαραλαμπίδου - ο άνθρωπος της πόλης μας

- Πως να σώσεις τέτοια πόλη?

- Το κόκκινο Άλσος και οι ιδεολογικές παράγκες του

Συριζαϊική κλάψα στη πόλη μας,για ψήφους

Ποιον Λιγούρη να ψηφίσω παππού?

- Η άδεια και όμορφη πόλη μας τις μέρες του Πάσχα

- Η αγέλη των ψηφοφόρων

- H αναρχία της πόλης μας

- Oι λιγούρηδες της εξουσίας

Το  Πάσχα εδώ κι εκεί...

 - Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως & επανάσταση 1821

Η αριστερά στο μαντρί του Δημάρχου μας;

- Οι κραυγές του "σοφού" γέροντα

- Η φασολάδα της Καθαράς Δευτέρας στο Άλσος Βεϊκου


- Μ
ισό λεπτό...ε;

-και το ΚΚΕ στηρίζει Μαρκόπουλο ?
-Οι παλιοί άνθρωποι της πόλης μας - τα κρεοπωλεία τους & άλλα εμπορικά καταστήματα

-Η αντιπαλότητα κρεατοφάγων & φυτοφάγων

-Έργα ανάπτυξης του Γαλατσίου

-Στους δρόμους της πόλης μας

-Oι ραδιοφωνικοί σταθμοί της πόλης μας

-Ανάδελφες δημοτικές κινήσεις ή σκέψεις?

-Συκιά,Χαρβάτι ή στα μπακαλιαράκια του Αντρέα?

-Η Βιομηχανική ζώνη στην Ακτημόνων

-Κονκλάβιο & Φώτα στη πόλη μας

-Ο Προφήτης μας ο Ηλίας

-Η ...τρομοκρατία του Δημάρχου

-Ποδόσφαιρο & βοδινό κρέας

-Δαγκωτό στη κάλπη

-Kομματικές παρατάξεις εναντίον της τοποικής κοινωνίας

-Η τέχνη του να γράφεις,χωρίς να λες τίποτα

-Πως θα πέσει ο Βούδας της πόλης μας

O Kαλαματιανός

-Oι διενέξεις της αριστεράς και άλλα τινά...

-Οι πρωτοπόροι γιατροί της πόλης μας και όχι μόνο

-Πάμε για μπιλιάρδο στου Αλέκου την υπόγα?

-Καφέ Παπαγαλίνο - η Wall street της πόλης μας

-Το Bulling των δασκάλων της πόλης μας

-Γιώργος Μουφλουζέλης -ο μεγάλος ρεμπέτης της πόλης μας

-Τα βιβλιοπωλεία &  οι βιβλιόφιλοι της πόλης μας

-O Γρεβενιώτης

-Είναι γνήσια η "appodixi"

-Στις εκλογές ψηφίζουμε τα "είδωλά" μας

-Ο αιρετός τύραννος

-H "μαύρη" προπαγάνδα..

-Το 5ο πάρκινγκ στη ΛΑΤΟ

-Οι επαναστάτες του τίποτα,για τον επόμενο δημαρχιακό θώκο

- Πάλι θα σαρώσει ο Δήμαρχος

Διακίνηση ιδεών ή συμφερόντων

- Ερωτευμένα ζευγάρια στην κόκκινη Παναγιά

- Σκάκι & Παράλογο

- Kαλοκαιρινό σεξ στο ίντερνετ καφέ

- Ο Aλέξης ...στο δείπνο των 7!

Οι γιαουρτάδες του Γαλατσίου

- Πανηγύρι Αγίας Γλυκερίας - παραλειπόμενα

- Η εκπομπή του Larry King για το κονκλάβιο

- Μη φοβάσαι το δεξί σου χέρι Δήμαρχε

Το Πάσχα έφυγε...

- Ο τελευταίος πειρασμός

- Πεζοπορώντας στο παλιό Γαλάτσι

Είναι προοδευτικές οι ιδεολογίες?Είναι προοδευτικοί οι ακολουθούντες αυτές πιστά?

- Τo κονκλάβιο στη τηλεόραση

- Τα μπαρμπέρικα της πόλης μας

- Εσείς εκεί στο κονκλάβιο τι ρόλο παίζετε αλήθεια?

Οι αμαρτίες της Λεωφόρου Βεϊκου και οι αναμάρτητοι κριτές

 Αίφνης,δίχως λόγο και αιτία,εξερράγη ο Ίκαρος

- Tα βαρέα οχήματα του Δήμου,δεν είναι πασαρέλα για modeling

- Εγκαίνια της κεντρικής πλατείας Γαλατσίου

- Το επεισόδιο της Σταύρωσης στην Λ. Βεϊκου

- Το υπόγειο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία στην πόλη μας!

- Στο καμίνι της ΛΑΤΟ το αποτεφρωτήριο της πόλης του Γαλατσίου

Ο πόνος της κ. Σαπουνά

H περιφρούρηση του Γ.Γ. του ΚΚΕ στο Γαλάτσι 

Σύγκρουση καλαματιανών παραγόντων στη πόλη μας στο Hasta Luego

- Αγιασμός των υδάτων στο Κολυμβητήριο Γαλατσίου

- Κοπή βασιλόπιτας στο Γαλάτσι

- Κάλαντα για όλα τα παιδιά του κόσμου

Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Άλσος Βέϊκου - Δήμαρχος εναντίον όλων

- Μικρές ιστορίες της πόλης μας

- Ο "Αθώες" μαχαιριές στους κόλπους του Σύριζα της πόλης μας

- Ο Ρόλος - Ποιος ο δικός σου ρόλος Ίκαρε?

- Στην αμαρτωλή πόλη μας ,γαπ ή ανδρουλάκης?Δουλεία ή ελευθερία?

- Παλαιό Τέρμα -Ζαχαροπλαστείο Νάταλι

- Κονκλάβιο κι ελευθερία

- Ηλίααααα ρίξτο το ΠΑΣΟΚ

Τους νέους Αντιδημάρχους τους ξέρουμε.Τον επόμενο Δήμαρχο τον ξέρουμε?

Οι στοές στο Γαλάτσι

- Καφέ 48 - κλιμάκιο του Κονκλάβιου και ο αθλητισμός της πόλης

- Ρομποτική ή πολιτική?- Επιστήμη ή ανοησία?

Πολίτες - Ενημέρωση και πράττειν άλογα  

Τα λουκάνικα του συμβούλου και άλλα τινά

- Ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος

- Το Πολυτεχνείο ,η θυσία του & τα κόμματα 

- Απάντηση του Πεζοπόρου στην επιστολή-κόλαφο που έλαβε από το Κονκλάβιο Γαλατσίου!

- ΜΚΟ στο ΠΑΛΑΙ και παίζω-πορεία

- Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ

Ta ΜΜΕ του Γαλατσίου..

-Οι "προοδευτικοί" εν Γαλατσίω φίλοι μας...και όχι μόνο

Το Κονκλάβιο του Γαλατσίου ,έλυσε το πρόβλημα του COVID 19 στο Ιντερνετ καφέ.

-
Εκεί στο Ιντερνετ καφέ,γιατι φλυαρείτε και δεν λέτε απολύτως τίποτα?

-
Το Χάος επόμενη Δημοτική αρχή?

- Εν ἀρχή ἦν τὸ Χάος ... τού Γαλατσίου

- Στον καιρό του "Μπάλου"

- Δήμαρχος μαινόμενος

- Φιλάνθρωπος ή φιλόζωος

- Από την καλύβα ψηλά στο βουνό, στη γκρίζα πόλη .

- Οι αναλυτές γκρεμίζουν - τα χελιδόνια κτίζουν...

-- Καψούρες....
Οι αναλύσεις στο Καφέ Gallo

- Ντεϊσμός και Ύβρις  

 Λαχανόκηποι και κάνναβις  

- Στο κήπο της Παναγιάς της Ινδιάνας

-... Το Πανηγύρι 

--- 12 ο' clock

-Η Αίθουσα αναμονής στο Γαλάτσι

- Σφοδρή σύγκρουση του Δημάρχου με τον υιό του Δαιδάλου

- Tα βαρέα οχήματα του Δήμου,δεν είναι πασαρέλα για modeling

- Εγκαίνια της κεντρικής πλατείας Γαλατσίου

- Το επεισόδιο της Σταύρωσης στην Λ. Βεϊκου

- Το υπόγειο πάρκινγκ στην κεντρική πλατεία στην πόλη μας!

- Στο καμίνι της ΛΑΤΟ το αποτεφρωτήριο της πόλης του Γαλατσίου

Ο πόνος της κ. Σαπουνά

H περιφρούρηση του Γ.Γ. του ΚΚΕ στο Γαλάτσι 

Σύγκρουση καλαματιανών παραγόντων στη πόλη μας στο Hasta Luego

- Αγιασμός των υδάτων στο Κολυμβητήριο Γαλατσίου

- Κοπή βασιλόπιτας στο Γαλάτσι

- Κάλαντα για όλα τα παιδιά του κόσμου

Ποδοσφαιρικός αγώνας στο Άλσος Βέϊκου - Δήμαρχος εναντίον όλων

- Μικρές ιστορίες της πόλης μας

- Ο "Αθώες" μαχαιριές στους κόλπους του Σύριζα της πόλης μας

- Ο Ρόλος - Ποιος ο δικός σου ρόλος Ίκαρε?

- Στην αμαρτωλή πόλη μας ,γαπ ή ανδρουλάκης?Δουλεία ή ελευθερία?

- Παλαιό Τέρμα -Ζαχαροπλαστείο Νάταλι

- Κονκλάβιο κι ελευθερία

- Ηλίααααα ρίξτο το ΠΑΣΟΚ

Τους νέους Αντιδημάρχους τους ξέρουμε.Τον επόμενο Δήμαρχο τον ξέρουμε?

Οι στοές στο Γαλάτσι

- Καφέ 48 - κλιμάκιο του Κονκλάβιου και ο αθλητισμός της πόλης

- Ρομποτική ή πολιτική?- Επιστήμη ή ανοησία?

Πολίτες - Ενημέρωση και πράττειν άλογα  

Τα λουκάνικα του συμβούλου και άλλα τινά

- Ο τελευταίος Μαραθωνοδρόμος

- Το Πολυτεχνείο ,η θυσία του & τα κόμματα 

- Απάντηση του Πεζοπόρου στην επιστολή-κόλαφο που έλαβε από το Κονκλάβιο Γαλατσίου!

- ΜΚΟ στο ΠΑΛΑΙ και παίζω-πορεία

- Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ

Ta ΜΜΕ του Γαλατσίου..

-Οι "προοδευτικοί" εν Γαλατσίω φίλοι μας...και όχι μόνο

Το Κονκλάβιο του Γαλατσίου ,έλυσε το πρόβλημα του COVID 19 στο Ιντερνετ καφέ.

-
Εκεί στο Ιντερνετ καφέ,γιατι φλυαρείτε και δεν λέτε απολύτως τίποτα?

-
Το Χάος επόμενη Δημοτική αρχή?

- Εν ἀρχή ἦν τὸ Χάος ... τού Γαλατσίου

- Στον καιρό του "Μπάλου"

- Δήμαρχος μαινόμενος

- Φιλάνθρωπος ή φιλόζωος

- Από την καλύβα ψηλά στο βουνό, στη γκρίζα πόλη .

- Οι αναλυτές γκρεμίζουν - τα χελιδόνια κτίζουν...

-- Καψούρες....
Οι αναλύσεις στο Καφέ Gallo

- Ντεϊσμός και Ύβρις  

 Λαχανόκηποι και κάνναβις  

- Στο κήπο της Παναγιάς της Ινδιάνας

-... Το Πανηγύρι 

--- 12 ο' clock

-Η Αίθουσα αναμονής στο Γαλάτσι

- Σφοδρή σύγκρουση του Δημάρχου με τον υιό του Δαιδάλου

 Αμπέλια και λαχανόκηποι στο Γαλάτσι

Είναι η κ. Έλενα Ζέρβα η αντανάκλαση της κ. Αυλωνίτου;

- Ξανθή και κόκκινη Παναγιά

- Το Γαλάτσι στην αρχαιότητα

- Η διανόηση του Γαλατσίου στην εξορία

- Τα ιερά της πόλης μας

Ίδιες ειδήσεις - ίδια προπαγάνδα - ίδιες μορφές

- Είδωλα ή άλλως αντανακλάσεις 

- Όλα είναι "Μήδεια"...

- Αφιέρωμα στον Έρωτα

Πανδημία και Φρόϋντ ή άλλως το καφενείον η Ελλάς - μέρος Β' 

Πανδημία και Φρόϋντ ή άλλως το καφενείον η Ελλάς  

-Πλατεία Ιάκωβου Καμπανέλη...στο Γαλάτσι

Διανόηση στο καφέ Ιντερνέτ ...

-Προς αφελείς ψηφοφόρους …

-Ο Διανοούμενος ... 

 

 

-Λεωφόρος Βέϊκου