e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο Δήμος Γαλατσίου, ενημερώνει  ότι οι Παιδικοί/ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Γαλατσίου,που είχαν κλείσει στις 10 Μαρτίου, θα λειτουργήσουν κανονικά από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Υπουργείων Παιδείας  & Υγείας, καθώς και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι χώροι των Παιδικών Σταθμών έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, έτσι ώστε με ασφάλεια να υποδεχθούν τα βρέφη και τα νήπια. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι απολυμάνσεις σε όλους τους σταθμούς και το προσωπικό έχει εξοπλισθεί με τα απαραίτητα μέσα διασφάλισης της προστασίας της δημόσιας υγείας (μάσκες, γάντια,αντισηπτικά κ.λ.π.).

 

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου, εφιστώντας την προσοχή στους πολίτες για τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, προχωρά στο άνοιγμα του Άλσους Βεϊκου το Σάββατο 30 Μαΐου 2020, προκειμένου να είναι στη διάθεση των πολιτών για αναψυχή και ατομική άθληση.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι  θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό το υπαίθριο γυμναστήριο, η παιδική χαρά και το Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι υπόλοιποι χώροι θα παραμένουν ανοιχτοί σύμφωνα με το ωράριο που ίσχυε πριν από τη λήψη των μέτρων πρόληψης για την πανδημία COVID-19.

 

Όπως  αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση , στο διάστημα που το Άλσος έμεινε κλειστό, ο Δήμος προχώρησε  σε στοχευμένες δράσεις και εργασίες για να το κάνει ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο λειτουργικό, ακόμα πιο φιλικό για τους πολίτες.

 

 

 

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου ξεκινούν  μόνο ηλεκτρονικά την 28η  Μαΐου  2020 ώρα 07:00π.μ. και λήγουν 17 η  Ιουνίου 2020 ώρα 00:00μ.μ.

http://pstathmoi.publicota.gr/galatsi 

Στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου εγγράφονται :

 

Α΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97         210/2917080

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση


Β΄ Παιδικός Σταθμός :
Ζήνωνος 4Α                          210/2913511

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

 Γ΄ Παιδικός Σταθμός : Αρχιμήδους 2                         210/2918722

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

 Δ΄ Παιδικός Σταθμός : Κουντουριώτου 96                 210/2923040
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

Ε΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97         210/2925830
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός : Χρ. Τζαβέλα 10                       210/2925294

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αχιλλέως 3                      210/2934663

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τα  βρέφη που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τον 18ο μήνα

 

Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αρχιμήδους 1                   210/2916176

Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τα 2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τα βρέφη που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2020 έως 30/09/2020) τον 6ο μήνα

 

Δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι  γονείς εργαζόμενοι ή άνεργοι, δημότες και κάτοικοι  ή κάτοικοι μόνο του Δήμου Γαλατσίου.

(Επίσης δυνατότητα εγγραφής έχουν και αυτοί που διαμένουν σε όμορο Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.)

 

                                         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1.  

 Η αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής με τα στοιχεία του πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα υπέχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης και  θα γίνεται:

 Μόνο  ηλεκτρονικά (θα υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση με τη χρήση του ΑΜΚΑ του νηπίου/βρέφους) και θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.

  1.  

 

 

*      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου/βρέφους.

*       Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.

*       Σε περίπτωση ανάδοχης οικογένειας  απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

 

  1.  

 

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται  για πλήρη ή μερική απασχόληση και

        Αντίγραφο ενσήμων ΜΟΝΟ εκτυπωμένο από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μηνών (είτε το τελευταίο 3μηνο του 2019 ή το πρώτο 3μηνο του 2020)

 

        Όπου υπάρχει ασφάλιση με εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)

 Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών

 

   Για τυχόν κάλυψη όλων ή μέρους των τροφείων από την επιχείρηση/εταιρεία που απασχολείται ο/η εργαζόμενος/νη  απαιτείται  η σχετική βεβαίωση.

 

 

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

         Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη

Ή εναλλακτικά ανάλυση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα, όπου θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και  κλάδος/ειδικότητα  του/της εργαζόμενου/νης

(ισχύει για μόνιμους  και αορίστου χρόνου υπαλλήλους)

 

        Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη ή  εναλλακτικά ανάλυση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα, όπου θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και  κλάδος/ειδικότητα  του/της εργαζόμενου/νης

σχύει για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου Σ.Ο.Χ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος

§  Επίσης,

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή  Ε.Ε., ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν:

Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του

    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος

 

 

3.3

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2020

 

3.4

 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

           Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

  1.  

 

 

      Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, αντίγραφο της πρώτης σελίδας με το ονοματεπώνυμο του από το βιβλιάριο υγείας του καθώς και αντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 (Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης υγείας επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

  1.  

 

 

          Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία για τους μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης

  1.  

 

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού (τελευταίου 3μηνου) ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα ενός από τους δύο γονείς ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet ή βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο.

(Η φιλοξενία δεν αποτελεί αποδεικτικό κατοικίας)

  1.  

 

 

           Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από το Σταθμό

 (το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

*       Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής των όρων λειτουργίας των Παιδικών-Βρεφον/κών Σταθμών

(το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την  ιστοσελίδα του Δήμου)

 

  1.  

*    Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση με προσδιορισμό του ύψους των εισοδημάτων  και δηλώνεται ότι η προσκόμιση αντίγραφου της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης φορολογικού έτους 2019, θα γίνει έως 30/6/20

(το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

 

 Τα δικαιολογητικά εφόσον είναι αδύνατον η επισύναψή τους ηλεκτρονικά θα προσκομίζονται στους Σταθμούς κατόπιν ραντεβού εφόσον αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες (Α΄επιλογή) και θα γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα ευκρινή εκ των πρωτοτύπων εγγράφων άμα έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ενώ έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά αφού έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα και είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*Η ιατρική βεβαίωση υγείας και το αντίγραφο των εμβολίων θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

Αιτήσεις  με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται και δεν θα συμμετέχουν στον τελικό πίνακα κατάταξης, παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα νήπια/βρέφη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού και έως 30/09/2019 που συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα και σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017), απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 (ΦΕΚ Α΄204/16-12-2019) –Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον, εκτός των όσων προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4249) για το δικαίωμα εγγραφής των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς, Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς, η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες δύναται να παρέχεται και από ειδικό βοηθό – συνοδό που διαθέτει η οικογένεια του παιδιού, μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης από την Προϊσταμένη ή τον Προϊστάμενο του Σταθμού. Ο ειδικός βοηθός – συνοδός συνεργάζεται με την/τον παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται στην προσκόμιση όλων των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν πρέπει να αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας του παιδιού τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού.

Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα υποβάλλονται αποκλειστικά για τους  Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής όπου διαμένουν, ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης   και θα αξιολογηθούν από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών. Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι 30 Ιουνίου (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-Α΄ΕΠΙΛΟΓΗ).

Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ξεκινά τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των νηπίων και βρεφών,  η οποία απαιτείται για την ομαλή ένταξη τους στο περιβάλλον του Σταθμού. Το στάδιο της προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό για τη συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων/βρεφών, κατά το οποίο ακολουθείται μειωμένο ωράριο σταδιακά αυξανόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής τους. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νηπίου/βρέφους.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (οι δομές των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»-ΕΣΠΑ. Οι ωφελούμενες μητέρες καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ και  για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νηπίου/βρέφους προσκομίζουν την αξία τοποθέτησης (voucher) στο γραφείο του Ν.Π. κατόπιν ραντεβού λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό ή κατόπιν οδηγιών που θα αναρτηθούν.

 

Τα νήπια/βρέφη που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης εγγραφών-επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση, σύμφωνα με τη δυναμικότητα που ορίζεται στους πίνακες του ΕΣΠΑ.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί  του Δήμου μας, είναι χώροι δημιουργίας, έκφρασης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού και  ακολουθούν τις τάσεις της ενιαίας προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.  Μέσα σε  χώρους κατάλληλα σχεδιασμένους και διαμορφωμένους  στις ανάγκες των παιδιών, παρέχεται  πλήθος  ποιοτικών, καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, στην ανάπτυξη νοητικού, κοινωνικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα,  καθώς και στην απόκτηση  εμπειριών ώστε να μεγιστοποιηθούν οι κάθε μορφής ικανότητές τους,  να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το κοινωνικό και φυσικό σύνολο που τα περιβάλλει, να  αλληλοεπιδράσουν δημιουργικά  μαζί του, πάντα με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες  αλλά και το ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού.

 

Μέσα από τα  προγράμματα αυτά τα παιδιά αποτελούν, μέσα στη μοναδικότητά τους, το σημείο εκκίνησης και το σημείο αναφοράς των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτείνονται από τον σχεδιασμό μέχρι τις πρακτικές παιδαγωγικές εφαρμογές και τη διαδικασία αναστοχασμού.  Σε αυτή τη διαδικασία, το παιδί δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά στη σχέση του με τα άλλα παιδιά, με την οικογένειά του, με τις παιδαγωγούς και με το περιβάλλον του παιδικού σταθμού.

 

Κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται  το  παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι η έννοια της καλλιέργειας και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει στη ζωή των παιδιών ως ενεργή, κοινωνική και συναισθηματική διαδικασία μάθησης του κόσμου μέσω της εμπειρίας και όλων των αισθήσεων

 

Η καθημερινή ζωή στον παιδικό σταθμό προσφέρει στα παιδιά πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για μάθηση μέσα από την εμπειρία. Δίνει ακόμα τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτυχθούν ως κοινωνικά όντα και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνεργασία τους με άλλα παιδιά και ενήλικες. Από αυτή την άποψη, η καλλιέργεια είναι κάτι περισσότερο από τη συσσώρευση γνώσεων και την εξάσκηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Είναι μέρος μιας συνολικής κοινωνικοπαιδαγωγικής αντίληψης.

 

Με αυτόν τον τρόπο το κάθε παιδί βιώνει τη μετάβαση από τον παιδικό σταθμό στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο), ως φυσική συνέχεια ή οποία μπορεί να επηρεάσει τη μετέπειτα πορεία του στον χώρο της εκπαίδευσης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας:

H λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους.

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν:

● από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου

● από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά

● τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του πολιούχου του Δήμου Γαλατσίου

 

Αναστολή της λειτουργίας των Σταθμών συντελείται όταν συντρέχουν διάφοροι λόγοι που άπτονται της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Σταθμών, με απόφαση του Δ. Σ. Όπως σε περίπτωση:

- απολυμάνσεων (χειμερινή, εαρινή, θερινή)

- εορταστικών εκδηλώσεων

ή για ειδικούς λόγους

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ

Προσέλευση των νηπίων/βρεφών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 9.00 π.μ. σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Μετά την ώρα αυτή τα νήπια/βρέφη δεν γίνονται δεκτά εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και εφόσον έχει ενημερώσει ο κηδεμόνας την Προϊσταμένη του Σταθμού.

● Η αποχώρηση των παιδιών λήγει στις 16:00 μ.μ.  εφόσον κοιμούνται.

Σε αντίθετη περίπτωση αποχωρούν από 13:00 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.

 

 ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η διακοπή φιλοξενίας του νηπίου ή του βρέφους, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.:

Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία αναγράφεται ο λόγος που ζητούν την διαγραφή.

΄Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία τους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.

Όταν απουσιάζει από τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό αδικαιολόγητα πάνω από ένα (1) μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση του φορέα, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

Όταν κατά εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών.

Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας παιδιού, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης διακοπής από το πρώτο επιλαχόν παιδί και αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η προσωρινή διακοπή παρακολούθησης γίνεται για λόγους σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας με δυνατότητα επανένταξης του παιδιού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά την τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική ενημέρωση της Προϊσταμένης  του Παιδικού / Βρεφονηπιακού Σταθμού.

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σταθμό ενεργείται από τον Παιδίατρο. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση καθώς και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα καθώς και απογευματινό για τα νήπια που παραμένουν για ύπνο). Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών (Αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) και Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.1α/Γ.Π.οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017).

 

 ΜΟΡΙΔΟΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

 

                                                                                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1

ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

60

2

ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ

50

3

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ

40

4

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ Η ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΙΣ

20

5

ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑMEΑ ΑΝΩ 67%

50

6

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Η ΦΟΙΤΗΤΗ  (1Ο ΠΤΥΧΙΟ)

30

7

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

50

8

ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΕΡΓΗ

10

9

ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

20

10

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

80

11

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

40 (4 τέκνα)

+ 5 για κάθε επιπλέον παιδί

12

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

35

13

ΑΠΟΡΟΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

30

 

 

 

                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0,00  ΕΩΣ 10.000,00 €

30

2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 10.000,01 ΕΩΣ 14.000,00 €

25

3

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 14.000,01 ΕΩΣ 20.000,00 €

20

4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 20.000,01 ΕΩΣ 30.000,00 €

15

5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΩΣ 50.000,00 €

10

6

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ 50.000,01 €

0

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, διαμορφώνεται  ως εξής:

 

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

1ο  παιδί

2ο  παιδί

3ο  παιδί

Μέχρι 12.000€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Από 12.001 -15.000€

25

12,5

6,25

Από 15.001 – 20.000€

30

15

7,5

Από 20.001 – 30.000€

50

25

12,5

Από 30.001 – 40.000€

70

35

17,5

Από 40.001 – 45.000€

90

45

22,5

Από 45.001 – 50.000€

100

50

25

Από 50.001 – 55.000€

110

55

27,5

Από 55.001 – 60.000€

120

60

30

Από 60.001 – και άνω

140

70

35

 

Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς θα γίνεται το πρώτο 10ήμερο του μήνα σε Τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας μας («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» σε λογαριασμό του Ν.Π. που θα σας γνωστοποιηθεί μετά την εγγραφή). Στο καταθετήριο της τράπεζας θα αναγράφεται : «Καταβολή τροφείων μηνός…………………….για τον ……….…Δημοτικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου, από τον………………………( ονοματεπώνυμο γονέα) και το……………….( ονοματεπώνυμο νηπίου) και στη συνέχεια οι γονείς  προσκομίζουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην Προϊσταμένη του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.

 

 Απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:

- οι πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου

- οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος γονέας ή γονέας που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα του παιδιού) με εισόδημα έως  000 €

- οι τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα που έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 17.000 €

- οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, με ποσοστό  67% και άνω

- οι οικογένειες που τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση απορίας από την πρόνοια ή την κοινωνική υπηρεσία.

 

Μείωση 50%   του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί στην καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:

- για το 2ο τους παιδί, οι οικογένειες των οποίων φιλοξενείται στους Παιδικούς μας Σταθμούς και μεγαλύτερο παιδί (σε περίπτωση που φιλοξενείται και τρίτο τέκνο 25% της οικονομικής εισφοράς, το τέταρτο τέκνο απαλλάσσεται της οικονομικής εισφοράς)

- οι οικογένειες στις οποίες ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία και εφόσον  υπάρχει εισόδημα

- οι οικογένειες στις οποίες γονέας είναι  μαθητής ή φοιτητής, όσο διαρκεί η φοίτηση στην αντίστοιχη σχολή (1ο πτυχίο) και εφόσον  υπάρχει οικογενειακό εισόδημα

- οι υπάλληλοι του Δήμου Γαλατσίου και των Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς και οι απασχολούμενοι στις ανωτέρω υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας  και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί τυχόν έγκριση εγγραφής λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β΄ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.

Η καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς είναι υποχρεωτική  και  αφορά όλο το χρονικό διάστημα (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το νήπιο/βρέφος στους  Δημοτικούς  Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.

Μη καταβολή των εισφορών χωρίς δικαιολογητικά συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου/βρέφους.

Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει καταβληθεί.  Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής από τον γονέα-κηδεμόνα που υποβάλλεται  στο Ν.Π.

Δεν καταβάλλεται η μηνιαία οικονομική εισφορά μόνο σε περίπτωση ασθένειας του νηπίου/βρέφους, χρονικής διάρκειας πέραν του ενός μηνός, και μετά από προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή εισαγωγή σε νοσοκομείο

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, ύστερα από νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία αίτηση επανεγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων προηγούμενου σχολικού έτους.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων τόσο των επανεγγραφών όσο και των εγγραφών καθώς και ο πίνακας επιλαχόντων μέσω μοριοδότησης  μετά από επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των μορίων που καθιερώνονται μέσα από ειδικό πρόγραμμα ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα δημοσιευτεί εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων/βρεφών μέσω ΕΣΠΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Επίσης η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα προκύψει, λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση και  την επιλογή του Σταθμού/ών.

Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και του παιδιού. Η μοριοδότηση της αίτησης θα αναζητείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει η αίτηση κατά την κατάθεσή της.

Με την αίτησή τους οι αιτούντες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία τηρούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης και της μοριοδότησης μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος . Επίσης ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιώματά τους.

 

 

 

 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ 2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 2020