e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Mε απόφαση του Αν Υπουργού κ. Σ. Πέτσα Κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.235.159,33 €, το οποίο αποδίδεται ως πέμπτη (Ε ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2021 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Στα πλαίσια αυτής της επιχορήγησης στον Δήμο Γαλατσίου αποδίδεται το ποσό των 486.128,93 

Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Δ. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί:
1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α ́ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007,

2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,

3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,

4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α ́ βαθμού από του ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,

5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και

6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012- 2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δείτε το ποσό της τακτικής επιχορήγησης που παίρνει κάθε Δήμος

Επίσης από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,κατανέμεται το  συνολικό ποσό 16.910.000,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Στον Δήμο Γαλατσίου,
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών θα δοθούν 28.800€

Δείτε το ποσό της  επιχορήγησης που παίρνει κάθε Δήμος  για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

ΠΗΓΗ MyOta.gr

 

Αναρτήθηκαν από τον Δήμο,οι  πίνακες βαθμολογίας - κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου για την πρόσληψη ενός(1) ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού και ενός (1) ΠΕ Ψυχολόγου,με σύμβαση ορισμένου χρόνου(12μηνη σύμβαση με δυνατότητα παράτασης)

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΠΕ-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

 

 


Η δημοτική παράταξη "Γαλάτσι από κοινού",με αφορμή κάποια γεγονότα που συνέβησαν τις τηλευταίες ημέρες στη πόλη μας , θέτει  στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο(μέσω τηλεδιάσκεψης) πέντε ερωτήσεις προ ημερησίας διάταξης...Για την αναβολή της αυτοψίας στο εκκλησάκι εντός του Άλσους από την Πολεοδομία,για κάποια μπάζα εντός του Αλσους...για την φωτιά στο πάρκινγκ απορριμματοφόρων του Δήμου στον Λόφο Κόκκου ....  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Ερώτημα 1 για ναϊσκο Άλσους Βεϊκου

·        Για ποιο λόγο ο δήμος Γαλατσίου έστειλε αίτημα αναβολής στην Διεύθυνση του Τμήματος Αυθαιρέτων και Επικινδύνων (Πολεοδομία Ν. Ιωνίας) αναφορικά με την προγραμματισμένη για τις 22/4/2021 αυτοψία του Τμήματος στο Άλσος «Βασίλης Παπαδιονυσίου» για έλεγχο νομιμότητος καταγγελόμενης κατασκευής ναϊσκου;

·        Προτίθεται ο δήμος να αποξηλώσει τον αυθαίρετο ναϊσκο μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη του ανωτέρω τμήματος, στις 26/5/2021;

Ερώτημα 2 για θρυμμάτισμα μπάζων στο Άλσος «Βασίλης Παπαδιονυσίου» στο χώρο μπροστά από τον αυθαίρετο ναϊσκο:

·        Από πού προέρχονται τα μπάζα που έχουν τοποθετηθεί και θρυμματίζονται από μηχάνημα στο Άλσος, μπροστά από τον ναϊσκο;

·        Γιατί θρυμματίζονται εκεί, σε χώρο απολύτως ακατάλληλο αλλά και μη προβλεπόμενο για τέτοιου είδους λατομικές εργασίες;

·        Σκοπεύει ο δήμος να χρησιμοποιήσει το θρυμματισμένο υλικό σε άλλα δημοτικά έργα και ποια;

·        Πότε προτίθεται ο δήμος να απομακρύνει το μηχάνημα και τους λόφους των υλικών από το απολύτως ακατάλληλο για αυτές τις δουλειές σημείο;

 

Ερώτημα 3 για φωτιά στο πάρκινγκ απορριμματοφόρων του λόφου Κόκκου

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον δήμαρχο Γ. Μαρκόπουλο, την νύχτα της 21ης προς 22α Απριλίου 2021 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πάρκινγκ απορριμματοφόρων του λόφου Κόκκου. Σε επίσκεψή μας την 22/4/2021 στον χώρο, πληροφορηθήκαμε από τους εργαζόμενους ότι η φωτιά ήταν μικρής έκτασης, την έσβησαν οι παριστάμενοι αμέσως, ωστόσο ειδοποιήθηκαν και ήλθαν η πυροσβεστική και η αστυνομία. Ερωτάται η δημοτική αρχή:

·        Προτίθεται να ενημερώσει το σώμα για τα αίτια του συμβάντος, όπως προκύπτουν και από τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας;

·        Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να μην επαναληφθεί το συμβάν;

 

Ερώτημα 4 για το πάρκινγκ απορριμματοφόρων του λόφου Κόκκου

Το δημοτικό πάρκινγκ απορριμματοφόρων είναι ως γνωστόν εγκατεστημένο στο χώρο που με την πρόσφατη κυβερνητική τροπολογία (Δεκέμβριος 2020) έχει χαρακτηριστεί ως Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Ο δήμαρχος έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει το χώρο ως ΣΜΑ.

Ωστόσο, ούτε η λειτουργία του ως πάρκινγκ απορριμματοφόρων προβλέπεται από την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση ούτε οι κατάλληλες προδιαγραφές υπάρχουν. Αντιθέτως, στο χώρο εκτός από τα εν ενεργεία αυτοκίνητα του δήμου, υπάρχουν χαλασμένα οχήματα που σκουριάζουν, μεγάλες εναποθέσεις απορριμμάτων σε σκουπιδοσακκούλες, σαπισμένοι κάδοι με υγρά λύματα που στάζουν στο χώμα, μπάζα διαφόρων τύπων, πεταμένα στρώματα, έπιπλα, ακόμη και κλαδέματα, που όλα μαζί σαπίζουν σε κοινή θέα επί του εδάφους, χωρίς κανένα προστατευτικό μέτρο ούτε για το περιβάλλον ούτε για τους εργαζόμενους ούτε για τους περιοίκους.

Η πρόσφατη πυρκαγιά ανέδειξε με σαφέστατο τρόπο τους άμεσους και διαρκείς κινδύνους που εγκυμονεί η συνέχιση της λειτουργίας αυτής της απαράδεκτης εγκατάστασης, μιας άτυπης χωματερής επί της ουσίας, που δεν περιποιεί τιμή για το δήμο μας.

·        Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η δημοτική αρχή για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος;

·        Προτίθεται να καθαρίσει άμεσα το χώρο από όλα τα παραπάνω υλικά που δεν επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση να στοιβάζονται σε ένα πάρκινγκ απορριμματοφόρων, πολλώ δε μάλλον σε δασική έκταση;

·        Προτίθεται να προχωρήσει σε διερεύνηση εγκατάστασης του δημοτικού πάρκινγκ απορριμματοφόρων σε άλλο χώρο, με τις κατάλληλες προδιαγραφές, εντός ή και εκτός του δήμου, σε κοντινό σημείο;

Από την πλευρά μας θεωρούμε την διερεύνηση αυτή ως επείγουσα αναγκαιότητα.

 

Ερώτηση 5: Αντιπυρική περίοδος

Σε λίγες μέρες (1η Μαϊου) αρχίζει η αντιπυρική περίοδος ενόψει καλοκαιριού και υψηλών θερμοκρασιών. Στα όρια του δήμου μας υπάρχουν πολλές δασικές περιοχές με πευκοδάσος, συσσωρεύσεις ξερών χόρτων και άλλων εύφλεκτων υλικών, πολύ κοντά σε κατοικίες και χώρους περιπάτου.

·        Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ο δήμος για την αντιπυρική προστασία των χώρων αυτών ενόψει καλοκαιριού;

Πρόταση: Ο δήμος Γαλατσίου και ο δήμαρχος Γ. Μαρκόπουλος, ως μέλος του ΣΠΑΤ αλλά και ως πρόεδρος της ΠΕΔΑ, σε συνεργασία με τους όμορους δήμους, να ζητήσει από τον ΣΠΑΤ να αναλάβει τις ευθύνες του ως προς την πυροπροστασία των Τουρκοβουνίων. Το θέμα είναι επείγον και μας αφορά.

 

«Γαλάτσι Από Κοινού»         27 / 04 / 2021