e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών σας ενημερώνουν ότι στις 16 και 17 Ιανουαρίου, από 9:00π.μ  έως 13:00μ.μ, θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων και νωπών προϊόντων στο χώρο του ΠΑΛΑΙ (Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου) σε όσους  δικαιούχους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν εγκριθεί ώστε να λαμβάνουν τρόφιμα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παραβρίσκονται στον χώρο παράδοσης των προϊόντων, αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα αναφέρεται στο γραπτό μήνυμα που θα σταλεί στους εγκριθέντες της Δομής, έχοντας μαζί τους την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους και την κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν όλα τα δικαιούμενα προϊόντα τους (νωπά και μη, φυσικά για τη συγκεκριμένη παράδοση που δε θα προσέλθουν) και δε θα μπορούν να τα παραλάβουν άλλη ημέρα και ώρα.

Οι δικαιούχοι που για διάφορους λόγους, δεν θα μπορούν να προσέλθουν για την παραλαβή των προϊόντων τους, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, οποιοδήποτε πρόσωπο από το οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον.

Σημειώνεται δε, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση, θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία απουσίας του δικαιούχου και μη θεωρημένη εξουσιοδότηση, ταυτόχρονα σημαίνει και μη παράδοση των προϊόντων

Τέλος, λόγω του βάρους των προϊόντων κρίνεται σκόπιμο οι δικαιούχοι να προσέρχονται με καροτσάκι ή μεταφορικό μέσο.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-2143321

από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ -17:00μ.μ.               

 

Έργο με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των πολιτών από τυχόν καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις πρανών, στον Δήμο Γαλατσίου,

προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, προχωρά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Tην Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 στις 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διαταξης..

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης – Στοχοθεσίας της ΔΑΓ.Α.Μ.Ε. οικ. έτους 2019.

κ. Μάρθα Κοράκη

Πρόεδρος ΔΑΓ.Α.Μ.Ε.

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 204/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

3ο

Συμπληρωματική κατανομή ποσού 18.382,38 € στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου μας.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Διατήρηση ή μη κενωθεισών θέσεων περιπτέρου. Ίδρυση ή μη νέων θέσεων περιπτέρων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοί-κους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 €).

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριακοσίων εβδομήντα δυο ευρώ (372 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια τραπεζιού (πάγκου) εργασίας για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια παλετοφόρου για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (694,40 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0009, για την προμήθεια όρθιας βιτρίνας συντήρησης (ψυγείο) για τη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση δελτίων απογραφής έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 της κ. ΤΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. 2018 μη ηλεκτροδοτούμενο ακινήτου της κ. ΞΕΦΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Διαγραφή χρέωσης Τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και προστίμου Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου της κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος της κ. ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩΣ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διαγραφή και επιστροφή προστίμου Τ.Α.Π. του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος