e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Σήμερα το βράδυ,  Τετάρτη  29 Μαίου και ώρα 19:00, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και μείζονος σημασίας  θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης, πραγματοποιείται   έκτακτη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης..

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1o

Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019. 

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

2ο

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ή μη στην ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜΣ Α.Ε. για τη λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ εντός του Άλσους Βεΐκου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ή μη κυλικείου στην ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜΣ Α.Ε. του Δημοτικού Κινηματογράφου ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) εργατών γενικών καθηκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.206 του Ν. 3584/2007 (Α’ 143) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου κατά τους θερινούς μήνες έτους 2019.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300 €).

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 164/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Κατανομή 2ης δόσης έτους 2019 συνολικού ποσού 102.925,38 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου,παρουσίασε στη Βαρσοβία   το έργο CAT4HEAVY,το οποίο χρηματοδοτείται με 2,7 εκατομμύρια ευρώ και έχει στόχο τη μείωση της εκπομπής  τοξικών ρύπων από τα Δημόσιας Χρήσης Βαρέα Οχήματα με τη χρήση νανοτεχνολογίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Γαλατσίου παρουσίασε την πορεία του έργου CAT4HEAVY του προγράμματος «LIFE17», στο συνέδριο LIFE INFO DAY, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2019, στο συνεδριακό κέντρο THE TIDES της Βαρσοβίας, στην Πολωνία. 

Με λίγα λόγια παρουσιάστηκε η εμπειρία του Δήμου από την κατάθεση της πρότασης του στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Life, την έναρξη του έργου με το πρώτο kick-off meeting στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου τον Ιούλιο του 2018 και τις μέχρι στιγμής ενέργειες που έχουν γίνει στην πρόοδο του έργου. 

Ειδικότερα, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και συντονιστής του έργου, Γιάννης Σκληράκης και η υπεύθυνη επικοινωνίας, δημοσίων και διεθνών σχέσεων, δημοτική υπάλληλος, Τζίνα Πανδρούλα παρουσίασαν το έργο CAT4HEAVY, στο οποίο ο Δήμος είναι leader ενώ  συμμετέχουν πέντε partners από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα). Σημειώνεται ότι το έργο CAT4HEAVY του προγράμματος «LIFE17» στοχεύει στην απομείωση των ρύπων των δημοσίων βαρέων οχημάτων (όπως τα απορριμματοφόρα), όπως είναι τα μικροαιωρούμενα σωματίδια και το οξείδιο του αζώτου, σε πραγματικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει στη στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών GHG.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου στη Βαρσοβία εκτός από τις παρουσιάσεις έργων που έχουν ενταχθεί ήδη σε προηγούμενα προγράμματα LIFE, τα οποία είτε ξεκινούν τώρα, είτε είναι ήδη σε φάση υλοποίησης έγινε αναλυτική αναφορά από τον κ. Guido De Wilt, DG Environment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE 2019 και στην πολιτική και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος LIFE και συγκεκριμένα:

• στην αλληλεπίδραση των συντονιστών εταίρων με την EASME, καθώς και στην παρακολούθηση και υποστήριξη των Έργων LIFE  και 

• στις υποχρεώσεις των Έργων LIFE σε οικονομικά και τεχνικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα που αφορούν στη διάδοση του έργου.

Επίσης, η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία ευκαιρία γνωριμίας με άλλα έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος, που είτε ξεκινούν τώρα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τη μείωση ρύπανσης του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. 

Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος της πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου για εξωστρέφεια και ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτες χώρες.

 Διαβάστε περισσότερα για το έργο στην EFSYN

Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.Επομένως, η προθεσμία υποβολήςυποψηφιοτήτων  για τις εκλογές της 26ης  Μαΐου, λήγει την 5η Μαΐου.

Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 21

Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων

Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για μια δημοτική ή αντίστοιχα περιφερειακή παράταξη, είναι ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίστοιχα Περιφερειακού συμβουλίου.

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων προκύπτει ,από την  προσαύξηση  κατά 50% του ελάχιστου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.

Επομένως, για το Γαλάτσι ,το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου απαρτίζεται από 33 έδρες, ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού είναι 50 και ο ελάχιστος 33.

Ποσόστωση  των γυναικών στα ψηφοδέλτια 

Το ποσοστό για τις γυναίκες είναι 40% επί των υποψηφίων και όχι επί του αριθμού των μελών του Δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

Π.χ.: Σε Δημοτικό Συμβούλιο σαν αυτό του Γαλατσίου ,με 33 μέλη, αν ένα ψηφοδέλτιο Συνδυασμού  έχει 33 υποψήφιους – που είναι ο ελάχιστος αριθμός – χρειάζεται ελάχιστο αριθμό γυναικών 33×40%=13 υποψήφιες.,ενώ αν το ψηφοδέλτιο έχει 50 υποψήφιους  - που είναι ο μέγιστος  αριθμόςχρειάζεται ελάχιστο αριθμό γυναικών 50×40%=20 υποψήφιες

 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι