e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Ενημερώνονται οι πολίτες, οι οποίοι έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους και δεν έχουν καταθέσει την ανάλογη υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο μέχρι σήμερα, ότι μέχρι 19-01-2019 (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018), μπορούν να προσέρχονται στο Δημαρχείο Γαλατσίου και να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση   για την μη ηλεκτροδότηση και μη χρήση του ακινήτου, προσκομίζοντας βεβαίωση του αρμοδίου διαχειριστή δικτύου (ΔΕΗ κλπ.) για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

«Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου του αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται κι ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β. δ. (Α΄ 171). Εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί η ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. 

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωση τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας δεν θα υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από την αναδρομική επιβολή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού. 

Πληροφορίες:

213 2055 393
213 2055 403
213 2055 310

                                                                                 

 

 

Tην  Tετάρτη 19  Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 18:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Συνεχίζονται οι συναντήσεις με Κινέζους αξιωματούχους από διαφορετικές περιοχές της Κίνας με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη συνεργασιών. 

Μέσα στο Νοέμβριο και στον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Καμίνι, δύο συναντήσεις με Κινέζους αξιωματούχους πρώτα από την περιοχή Xicheng του Πεκίνο και στη συνέχεια από το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτισμού της επαρχίας Fujian. 

Από τον Δήμο Γαλατσίου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης Μάνος Ελευθερίου και ο Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. 

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων για θέματα που αφορούν την συντήρηση και αξιοποίηση πολιτιστικών μνημείων, τα πολιτιστικά δρώμενα και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με την προβολή των δύο μεγάλων πολιτισμών. 

Επιπλέον, έγινε αναφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Γαλατσίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλους δήμους, όπως το αρχαίο έθιμο του δέντρου των ευχών «Ειρεσιώνη» και της αρχαίας ελληνικής γαστρονομίας.

Με αφορμή τις επαφές αυτές το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου έχει ήδη αναπτύξει τρία πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται ήδη σε σχολεία της πόλης μας: «Το Σινικό Τείχος και οι δρόμοι του μεταξιού που ενώνουν τους δύο μεγάλους πολιτισμούς», τα «Ήθη και έθιμα της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς και «Μια φορά κι έναν καιρό…παραμύθια από την Κίνα».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η επαρχία Fujian , είναι συνολικού πληθυσμού 38 εκ. κατοίκων, ενώ το Πεκίνο, η πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, είναι συνολικού πληθυσμού 14,5 εκατομμυρίων κατοίκων και αποτελεί τον βασικό φορέα της σύγχρονης οικονομίας της χώρας, καθώς επίσης και ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά, εμπορικά, οικονομικά και βιομηχανικά της κέντρα του κόσμου.