e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο Δήμος Γαλατσίου,παρουσίασε στη Βαρσοβία   το έργο CAT4HEAVY,το οποίο χρηματοδοτείται με 2,7 εκατομμύρια ευρώ και έχει στόχο τη μείωση της εκπομπής  τοξικών ρύπων από τα Δημόσιας Χρήσης Βαρέα Οχήματα με τη χρήση νανοτεχνολογίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Γαλατσίου παρουσίασε την πορεία του έργου CAT4HEAVY του προγράμματος «LIFE17», στο συνέδριο LIFE INFO DAY, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2019, στο συνεδριακό κέντρο THE TIDES της Βαρσοβίας, στην Πολωνία. 

Με λίγα λόγια παρουσιάστηκε η εμπειρία του Δήμου από την κατάθεση της πρότασης του στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Life, την έναρξη του έργου με το πρώτο kick-off meeting στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου τον Ιούλιο του 2018 και τις μέχρι στιγμής ενέργειες που έχουν γίνει στην πρόοδο του έργου. 

Ειδικότερα, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και συντονιστής του έργου, Γιάννης Σκληράκης και η υπεύθυνη επικοινωνίας, δημοσίων και διεθνών σχέσεων, δημοτική υπάλληλος, Τζίνα Πανδρούλα παρουσίασαν το έργο CAT4HEAVY, στο οποίο ο Δήμος είναι leader ενώ  συμμετέχουν πέντε partners από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα). Σημειώνεται ότι το έργο CAT4HEAVY του προγράμματος «LIFE17» στοχεύει στην απομείωση των ρύπων των δημοσίων βαρέων οχημάτων (όπως τα απορριμματοφόρα), όπως είναι τα μικροαιωρούμενα σωματίδια και το οξείδιο του αζώτου, σε πραγματικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει στη στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών GHG.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου στη Βαρσοβία εκτός από τις παρουσιάσεις έργων που έχουν ενταχθεί ήδη σε προηγούμενα προγράμματα LIFE, τα οποία είτε ξεκινούν τώρα, είτε είναι ήδη σε φάση υλοποίησης έγινε αναλυτική αναφορά από τον κ. Guido De Wilt, DG Environment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE 2019 και στην πολιτική και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος LIFE και συγκεκριμένα:

• στην αλληλεπίδραση των συντονιστών εταίρων με την EASME, καθώς και στην παρακολούθηση και υποστήριξη των Έργων LIFE  και 

• στις υποχρεώσεις των Έργων LIFE σε οικονομικά και τεχνικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα που αφορούν στη διάδοση του έργου.

Επίσης, η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία ευκαιρία γνωριμίας με άλλα έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος, που είτε ξεκινούν τώρα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν θέματα που σχετίζονται με τη μείωση ρύπανσης του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. 

Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος της πολιτικής του Δήμου Γαλατσίου για εξωστρέφεια και ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτες χώρες.

 Διαβάστε περισσότερα για το έργο στην EFSYN

Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.Επομένως, η προθεσμία υποβολήςυποψηφιοτήτων  για τις εκλογές της 26ης  Μαΐου, λήγει την 5η Μαΐου.

Έως τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 21

Ελάχιστος και μέγιστος αριθμός υποψηφίων συμβούλων

Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων για μια δημοτική ή αντίστοιχα περιφερειακή παράταξη, είναι ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ή αντίστοιχα Περιφερειακού συμβουλίου.

Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων προκύπτει ,από την  προσαύξηση  κατά 50% του ελάχιστου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.

Επομένως, για το Γαλάτσι ,το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου απαρτίζεται από 33 έδρες, ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού είναι 50 και ο ελάχιστος 33.

Ποσόστωση  των γυναικών στα ψηφοδέλτια 

Το ποσοστό για τις γυναίκες είναι 40% επί των υποψηφίων και όχι επί του αριθμού των μελών του Δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου.

Π.χ.: Σε Δημοτικό Συμβούλιο σαν αυτό του Γαλατσίου ,με 33 μέλη, αν ένα ψηφοδέλτιο Συνδυασμού  έχει 33 υποψήφιους – που είναι ο ελάχιστος αριθμός – χρειάζεται ελάχιστο αριθμό γυναικών 33×40%=13 υποψήφιες.,ενώ αν το ψηφοδέλτιο έχει 50 υποψήφιους  - που είναι ο μέγιστος  αριθμόςχρειάζεται ελάχιστο αριθμό γυναικών 50×40%=20 υποψήφιες

 

Tην  Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

 

 

1o

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2019.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογι-σμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2019».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 72/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση της 2/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής» που αφορά το Πρόγραμμα Δράσης 2019».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

4ο

Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

5ο

Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019. 

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

 

 

6ο

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2018. 

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

 

 

7ο

Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

 

 

8ο

Έκφραση γνώμης επί της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2019. 

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

 

9ο

Έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2019. 

κ. Ιωάννης Οικονόμου 

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Οργανισμός Κοινωνικής

Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

 

10ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 13.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας & διενέργειας εκλογών» για την προμήθεια εδεσμάτων / γευμάτων για τη σίτιση των Δικαστικών Αντιπροσώπων, Γραμματέων Εκλογικών Τμημάτων & μελών Εφορευτικών Επιτροπών κατά τη διενέργεια των Δημοτικών, Περιφερειακών & Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

11ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 22.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0004 «Δαπάνες προετοιμασίας & διενέργειας εκλογών».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

12ο

Έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α’).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

13ο

Καθορισμός θέσεων μαθητείας (ΕΠΑΛ & ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Γαλατσίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

14ο

Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης ή μη του κ. Δημάρχου Γαλατσίου υπογραφής συμβολαιογραφικής πράξης.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

15ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου και των κ.κ. Βασιλείου Φιλίππου κ.λ.π. (σύνολο 17).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

16ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στην Ομορφοκκλησιά στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγ. Γεωργίου και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900€) πλέον Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 00.6442.0001 του οικονομικού έτους 2019.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

17ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.500,00 € από τον Κ.Α. 00.6431.0002 «Έξοδα προβολής και δημοσιότητας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ε.Ε. LIFE».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

18ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του έργου του Δήμου» για δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

19ο

Έγκριση διεξαγωγής Ποδηλατικού Αγώνα Γαλατσίου (Galatsi Cycling Race) και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.340,00 € από τον Κ.Α. 10.6472.0001 «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων» για τη διοργάνωσή του.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

20ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου που διενεργούνται βάσει της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/20.03.1975.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

21ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών περίθαλψης περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

22ο

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού (επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

23ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των αντικειμένων των συμβάσεων  παροχής διαφόρων υπηρεσιών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

24ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοί-κους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τριών χι-λιάδων είκοσι ευρώ (3.020 €).

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

25ο

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού εκατό πενήντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (150,04) σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0005 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» οικονομικού έτους 2019 για την προμήθεια ηλεκτρικής ραπτομηχανής χειρός στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης του «εργαστηρίου κοπτικής – ραπτικής».

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

26ο

Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίων για καμπάνια ενημέρωσης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 682,00 € (εξακοσίων ογδόντα δυο ευρώ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 οικονομικού έτους 2019.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

27ο

Έγκριση εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν δέκα έξι ευρώ (1.116,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 οικονομικού έτους 2019.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

28ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

29ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεϊκου εκατέρωθεν από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

30ο

Έγκριση 3ου Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 13/τ. 97 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

31ο

Έγκριση Τελικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», αριθμός μελέτης 24/2010.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

32ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου (εργολαβία 2017)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

33ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

34ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση Πρασίνου» με αριθ. μελ. 9/2018.

κ. Γεώργιος Αμοργιανός

Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 

 

 

 

35ο

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Τοπικών Οδών Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

36ο

Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ.97 Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

37ο

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο αθλητικό κέντρο Δήμου Γαλατσίου Άλσους Βεϊκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

38ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πυθίας αριθ. 14 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

39ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Παραδεισίων αριθ. 17 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 32/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

40ο

Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Εκάβης 49-53 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 33/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

41ο

Μεταβολή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος που θα κάνει χρήση της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος που έχει παραχωρηθεί επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 2 με την 175/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 34/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

42ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων στην οδό Γερβίνου αριθ. 8 και Ιθάκης αριθ. 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 41/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

43ο

Χορήγηση ή μη άδειας σήμανσης ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Ήβης αριθ. 32 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 42/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

44ο

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 66 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 43/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

45ο

Χορήγηση ή μη άδειας στάθμευσης για το κατάστημα επί της οδού Νυμφών αριθ. 11-13 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 44/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

46ο

Χορήγηση ή άδειας αποξήλωσης των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Γλυκερίας αριθ. 50 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 45/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

47ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων για την είσοδο –έξοδο στην οδό Μ. Αλεξάνδρου αριθ. 8 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 46/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

48ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου της οδού Κουμουνδούρου αριθ. 25 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 47/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

49ο

Χορήγηση ή άδειας αποξήλωσης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 21 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 48/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

50ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Εκάβης 75 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 49/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

51ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Δρυάδων 10 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 50/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

 

52ο

Έγκριση δημιουργίας νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος για το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου», σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/21.01.2019 τεύχος Β΄) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

53ο

Έγκριση δημιουργίας νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος για το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης», σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/21.01.2019 τεύχος Β΄) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

54ο

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 10515/03-04-2019 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Στέγη του Εφήβου» για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

55ο

Διαγραφή χρέωσης ΤΑΠ από τη ΔΕΗ μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος