e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα μαθήματα, για παιδιά και για ενήλικες,  στον Χώρο Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων, στο ΠΑΛΑΙ. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούλιο, καθημερινά από τις 14:00 έως τις 22:00, εκτός Σαββατοκύριακου.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2102929888

Αναλυτικά το πρόγραμμα 

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στην πρώτη  συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, έγιναν όπως προβλέπει  ο κανονισμός  οι αρχαιρεσίες   για την εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Ιωάννης Ρωμανός(Συνδυασμός Γ.Μαρκόπουλου), Αντιπρόεδρος η Σοφία Λεπίδα Ντάγλα(Συνδυασμός Κ. Ζώμπου)  και Γραμματέας ο Νικόλαος Χωριανόπουλος(Συνδυασμός Γαλάτσι Από Κοινού - Αγ.Σαπουνά).

Η Δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση(Γρ. Χαραλαμπίδης) ,δεν δέχτηκε τη θέση του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί όπως είπαν  τόσο αυτή όσο και αυτή του αντιπροέδρου, απ’ όσα ορίζονται από το νόμο, λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία καθώς αποφασιστικό λόγο και ρόλο έχει μόνοο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην ίδια συνεδρίαση εκλέχτηκαν επίσης ,τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με Πρόεδρο τον Δήμαρχο, Γιώργο Μαρκόπουλο εξελέγησαν: Ευάγγελος Μπουγιούκας, Κωνσταντίνος Μπάστας, Ιωάννης Σκληράκης, Παναγιώτης Ροπόδης, Κωνσταντίνος Ζώμπος και Ματθαίος Ιμπριάλος ενώ αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι: Ισιδώρα Μπακάλου, Βασίλειος Δερεδίνης, Ασπασία Παναγιωτακοπούλου και Γρηγόριος Χαραλαμπίδης. 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με Πρόεδρο τον Δήμαρχο, Γιώργο Μαρκόπουλο εξελέγησαν ως τακτικά μέλη: Αναστασία Κάζαγλη, Ιωάννης Κορρές, Κωνσταντίνος Δήμος, Εμμανουήλ Ελευθερίου, Χριστίνα Μπούρα, Αναστάσιος Οικονόμου ενώ αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι: Πετρούλα Παπαγεωργίου, Βασίλειος Δερεδίνης, Γεωργία Κιτσίνη, Ματθαίος Ιμπριάλος. 

 

 

 

 

Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι με θητεία από 4-9-2019 μέχρι και 5-9-2020.

Ειδικότερα ως Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας:

Αγγελική- Μαρία Ζήκου: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

• Την εποπτεία, έλεγχο και παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Υπεύθυνη όλων των κοινωνικών & προνοιακών δομών του Δήμου μας, του Τομέα Ισότητας των Φύλων) καθώς και την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

• Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

• Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ιωάννης Κορρές: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με: 

• Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εκτός των Σχολικών Επιτροπών  Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

• Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων του ανωτέρω αναφερομένου τμήματος πλην χρηματικών ενταλμάτων.

• Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που τοy μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

• Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Μαργαρίτα Μανδηλαρά: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

• Την εποπτεία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .

• Την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσεως  εσόδων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τις δαπάνες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων.

• Την υπογραφή των, υπό  του Τμήματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πάσης φύσεως εκδιδομένων εγγράφων και βεβαιώσεων. 

• Την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων Διοικητικής εκτέλεσης, κοινοποιήσεις εγγράφων στον Ο.Α.Ε.Δ., ανανεώσεις συμβάσεων, απολύσεις κ .λ. π.

• Την θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

• Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

• Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και ειδικότερα των τεχνικών έργων του Δήμου, την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

• Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

• Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Παναγιώτης Ροπόδης: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με: 

• Την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας εκτός του Τμήματος Πρασίνου, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης με εντολή μου πλην χρηματικών ενταλμάτων.

• Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

• Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Ιωάννης Σκληράκης: Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προέρχονται απευθείας από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με: 

• Την αρμοδιότητα της εποπτείας των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που προέρχονται απευθείας από Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και την υπογραφή με εντολή μου των πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν στα ανωτέρω Ευρωπαϊκά Προγράμματα, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

• Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση πολιτικών γάμων.

• Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.

• Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.